Personligt tillæg

Du kan søge kommunen om et personligt tillæg, hvis du som pensionist har problemer med konkrete udgifter

Følgende krav skal være opfyldt for, at du kan søge om et personligt tillæg:

  • Udgiften skal være rimelig og nødvendig
  • Dine økonomiske forhold skal være særligt vanskelige

Et personligt tillæg er skattefrit.

Når du har sendt din ansøgning, vurderer kommunen, om der er tale om en rimelig og nødvendig udgift, og om du ved en rimelig tilrettelæggelse af sin økonomi selv burde kunne dække udgiften helt eller delvist.

Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter. Kommunen vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

Kommunen kan anvende vejledende formuegrænser og rådighedsbeløb, når den vurderer, om du er i en økonomisk vanskelig situation.

Få hjælp i Borgerservice

Har du brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, kan du ringe til Den Digitale Hotline på telefon 7020 0000.

I dag skal du klare mange ting digitalt. Hvis du ikke er digital, kan du bestille tid og få hjælp i Borgerservice. Husk, at du altid skal bestille tid, før du møder op i Borgerservice.  

Hvis du modtager nedsat pension på grund af optjeningsreglerne (brøkpension), kan du efter ansøgning om et personligt tillæg eventuelt få supplement.

Udgifter til forsørgelse af dine børn kan dækkes efter reglerne om personligt tillæg, hvis du har forsørgelsespligt over for dem, og betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Tilbagebetaling

Økonomisk støtte i form af personligt tillæg skal som udgangspunkt ikke tilbagebetales. Dog kan kommunen beslutte, at du skal betale tilbage, hvis der f.eks. kan forudses en forbedring af dine økonomiske forhold, som gør dig i stand til at tilbagebetale hjælpen i løbet af kortere tid. Kommunen kan kun kræve tilbagebetaling, hvis du er blevet gjort opmærksom på det ved tildelingen.