Forebyggende hjemmebesøg

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg i Randers Kommune 2024.

Randers Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg til borgere i forskellige målgrupper. Formålet med besøget er at give dig mulighed for at tale om det, der vigtigt for dig i hverdagen og at støtte op om dine eventuelle fysiske, psykiske og sociale udfordringer. Du har mulighed for at have en pårørende eller en fra dit netværk med til samtalen.

Hvornår og hvordan får jeg besøg?

 • Hvis du er 65 år eller derover og har særlige behov, kan du få et forebyggende hjemmebesøg ved at kontakte det forebyggende team.
 • Når du fylder 70 år, og hvis du er enlig, får du et brev med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, hvor du kan vælge om du ønsker at modtage et besøg.
 • Når du fylder 75 år, får du et brev med tilbud om et forebyggende besøg, og du kan vælge om du ønsker besøget.
 • Når du fylder 80 år, vil du modtage et brev med dato og klokkeslæt for et forebyggende hjemmebesøg. Vi ringer efterfølgende til dig, for at sikre at du har modtaget brevet.
 • Fra du fylder 82 år, vil du hvert år få tilsendt et brev med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, og du kan vælge om du ønsker besøget.
 • Hvis du bor på plejecenter, eller hvis du i forvejen modtager personlig pleje og praktisk hjælp, tilbydes du ikke forebyggende hjemmebesøg.

Hvordan forløber samtalen?

Samtalen tager udgangspunkt i det, du ønsker at tale om. Du behøver ikke at have konkrete udfordringer for at tage imod et forebyggende hjemmebesøg. De forebyggende medarbejdere har naturligvis tavshedspligt.

Ved besøget kan man f.eks. snakke om:

 • Dit sociale liv, f.eks. netværk/relationer, aktiviteter
 • Dit mentale liv, f.eks. humør, hukommelse, ensomhed
 • Dit helbred, for eksempel problemer med vandladning, søvn, eller andet
 • Dine tanker om fremtiden
 • Kost, rygning, alkohol og motion
 • Kommunale, frivillige og lokale tilbud

Når livet er svært

Nogle gange sker der ting i livet, som kan være svære. Hvis du er 65 år eller derover, kan du få et forebyggende hjemmebesøg, hvis:

 • Du er kommet i en situation, hvor dit livsgrundlag har ændret sig f.eks. ved alvorlig sygdom
 • Du er blevet udskrevet fra sygehuset
 • Din ægtefælle/samlever er flyttet på plejehjem
 • Du har mistet en ægtefælle
 • Du befinder dig i en særlig sårbar livssituation, f.eks. hvis du føler dig ensom eller psykisk sårbar
 • Du lige er tilflyttet kommunen og har behov for et netværk

I Randers Kommune har vi især fokus på borgere, der har mistet deres samlever. Vi afholder løbende fællesarrangementer for de efterlevende, om deres ændrede livssituation.

Bekymringspostkassen

I Randers Kommune er der en bekymringspostkasse, som du kan skrive til, hvis du som pårørende, nabo eller netværk oplever, at en person mistrives eller har svært ved at komme igennem hverdagen. Du kan skrive til bekymringspostkassen@randers.dk

Det forebyggende team

Et forebyggende hjemmebesøg varetages af en af kommunens forebyggende medarbejdere. De har alle en sundhedsfaglig baggrund, og de har erfaring med og interesse i at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. Desuden har de stor erfaring med hjemmebesøg, hvor dine ønsker og behov er i fokus.

Henvendelse vedrørende forebyggende hjemmebesøg kan rettes til:

Mail: fbh@randers.dk

Telefon:       2372 0480

                         2033 1899

Lovgrundlaget

Servicelovens § 79a 

Kvalitetsstandarden er udarbejdet i efteråret 2023 og gældende i 2024.