Studerende og nyuddannet på barsel

Er du nyuddannet eller studerende med fast arbejde, kan du muligvis få barselsdagpenge.

Som studerende kan du få barselsdagpenge, hvis du er i en af disse tre situationer:

  • Du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse.
  • Du er elev i lønnet praktik.
  • Du holder orlov fra din uddannelse og melder dig ledig i din a-kasse.

Du kan få barselsdagpenge, hvis du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse, hvor du har været ansat på den første dag i din orlov eller dagen før. Derudover skal du have haft mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven og mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Du kan få barselsdagpenge, hvis du er elev i lønnet praktik på din første orlovsdag eller dagen før. Du kan derfor ikke få barselsdagpenge, hvis din første orlovsdag ligger i en periode med undervisning på uddannelsesstedet.

Når du holder orlov fra din uddannelse, kan du få barselsdagpenge, hvis du stopper din SU, melder dig ledig i din a-kasse og stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet i dit jobcenter, dvs. har ret til dagpenge. Vær opmærksom på, at du skal orientere dit uddannelsessted om din orlov, så du kan dokumentere orloven, når du søger om barselsdagpenge.

Derudover skal du i alle situationer også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Hvis du får SU

Hvis du får SU, kan du i stedet for barselsdagpenge få ekstra SU-klip.

Læs om særlig støtte til forældre på SU her.

Når studiet starter

Hvis du stopper din orlov for at studere og får SU, mister du retten til at udskyde den del af orloven, der er tilbage. Du kan vælge at forsætte med at holde orlov og få barselsdagpenge, mens du studerer – dog kun frem til barnet er 46 uger.

Læs mere om børnetilskud til forældre under uddannelse.