Dagtilbudsrådet

Dagtilbudsrådet er et fælles rådgivende organ for Randers Kommunes dagtilbudsområde.

Dagtilbudsrådets formål

Dagtilbudsrådet har til formål at:

 • Være forum for orientering og debat om relevante dagtilbudsspørgsmål mellem de kommunale dagtilbudsbestyrelser, bestyrelsen for dagplejen, bestyrelserne for de selvejende daginstitutioner (herefter under et kaldet dagtilbudsbestyrelserne), faglige organisationer og børne- og familieudvalgets medlemmer
 • Være initiativ- og baggrundsgruppe for informations- og oplysningsvirksomhed for dagtilbudsbestyrelsernes medlemmer, faglige organisationer og kommunens politikere, der beskæftiger sig med dagtilbudsområdet
 • Skabe rum for dialog med dagtilbuddenes forældrekreds om aktuelle, fælleskommunale dagtilbudsspørgsmål.

Dagtilbudsrådets medlemmer

Dagtilbudsrådet har følgende medlemmer:

 • Medlemmerne af børne- og familieudvalget
 • To forældrerepræsentanter fra bestyrelsen i Dagtilbud Midt
 • To forældrerepræsentanter fra bestyrelsen i Dagtilbud Nordvest
 • To forældrerepræsentanter fra bestyrelsen i Dagtilbud Nordøst
 • To forældrerepræsentanter fra bestyrelsen i Dagtilbud Sydvest
 • To forældrerepræsentanter fra bestyrelsen i Dagtilbud Sydøst
 • To forældrerepræsentanter fra bestyrelsen i Dagplejen
 • I alt to forældrerepræsentanter fra bestyrelserne i de selvejende daginstitutioner i Randers Kommune
 • En repræsentant fra BUPL
 • En repræsentant fra FOA

Desuden deltager en dagtilbudsleder fra de kommunale dagtilbud, direktøren for Børn og Skole og dagtilbudschefen på dagtilbudsrådets møder.

Børn og Skole Sekretariatet er sekretariat for dagtilbudsrådet, og kan kontaktes via mail: Born.og.skole@randers.dk

Møder i dagtilbudsrådet

Dagtilbudsrådet mødes op til fire gange om året.

Dagsorden og referat fra møderne i dagtilbudsrådet findes på Randers Kommunes hjemmeside.

 • Klik på ”Dagsordner og referater”
 • Under ”vælg udvalg” vælges ”råd og nævn”
 • Herefter vælges dagtilbudsråd og der trykkes ”søg”.