Skriv dit barn op

Her kan du nemt og hurtigt skrive dit barn op til dagpleje, vuggestue, børnehave eller andre tilbud via Den Digitale Pladsanvisning.

Du kan skrive dit barn op til en plads i et dagtilbud, så snart barnet er født.

Du skal skrive dit barn til børnehaver samtidig med opskrivning til dagpleje eller vuggestue. Du kan naturligvis altid ændre dine ønsker senere.

Den Digitale Pladsanvisning

Opskrivning kan kun ske digitalt, men du kan altid få hjælp i Børn og Skole - Pladsanvisningen eller via vores hotline.

Trin for trin guide til opskrivning

Tilmeld dig samtidig digital kommunikation. Med digital kommunikation skal du ikke vente på posten; du får mail om tilbud og kan straks se det i Digital Pladsanvisning.

Du skal bruge din NemID til Den Digitale Pladsanvisning.

Via Digital Pladsanvisning kan du også:

  • få overblik over dagtilbud
  • følge udviklingen på ventelisten
  • søge økonomisk friplads
  • melde dit barn ud af et dagtilbud

Ønskes der en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen en frist på yderligere fire uger til at tilbyde en plads. Barnet skal være skrevet op til pasningsgaranti senest tre måneder før, du skal bruge en plads.

Pasningsgaranti er en garanti for en plads inden for det dagtilbudsområde, hvor barnet er bosiddende. I dagtilbud Midt omfatter pasningsgarantien foruden institutioner, der er beliggende i dette dagtilbudsområde også følgende institutioner: Ålykke, Viborgvej, Birkebo, Hørhaven, Regnbuen, Mælkevejen, Skovly, Bækkestien og Midgaard, samt dagplejere i samme område.

Der er således ikke garanti for en bestemt plads og heller ikke garanti for bestemte åbningstider. I det omfang det er muligt, vil vi selvfølgelig forsøge at imødekomme dit ønske om plads.

Tilbyder vi dig en plads, er pasningsgarantien opfyldt. Siger du nej til pladsen, kan du først garanteres en plads igen tre måneder senere. Vi forsøger dog altid at hjælpe med en plads igen hurtigst muligt.

Byrådet har den 25. marts 2019 vedtaget nye regler for opskrivning til dagtilbud. Reglerne trådte i kraft den 1. april 2019. Det er tidspunktet for forældrenes opskrivning af barnet til dagtilbud, der afgør barnets plads på ventelisten. Tidligere har det været barnets alder, der afgjorde barnets plads på ventelisten. Hvis du allerede har skrevet dit barn op til pasning, behøver du ikke gøre det igen.

Tidspunktet for forældrenes opskrivning af barnet til et dagtilbud i Randers Kommune afgør barnets plads på ventelisten. Hvis barnet opskrives inden for de første tre måneder efter fødslen, vil det være barnets fødselsdato, der afgør placeringen på ventelisten. Efter de tre måneder er det datoen for opskrivningstidspunktet, der gælder.

Forældrenes opskrivning af barnet til dagtilbud foretages én gang. Det vil sige, at ancienniteten fra opskrivningen til vuggestue eller dagpleje genbruges, når barnet står på venteliste til børnehave.

I forhold til rækkefølgen vil der ved tildeling af pladser ligeledes blive foretaget en vurdering ud fra følgende:

  • Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov på grund af fysisk/psykisk handicap og/eller sociale/familiemæssige forhold. Der skal foreligge en klar dokumentation for, at der er tale om alvorlige problemer.
  • Der er ikke generel fortrinsret for søskende, men det er muligt at opprioritere børn til en plads, hvis der i forvejen er optaget søskende i samme institution. Beslutning herom sker efter en selvstændig og konkret vurdering.

I øvrigt skal der ved anvisningen af ledige pladser tilstræbes følgende:

  • At der er en jævn aldersfordeling i institutionerne.
  • At det enkelte barns udfordringer, herunder barnets og familiens sproglige udfordringer, kan tilgodeses i institutionen, samtidighed med at  der skabes mulighed for alle børns udvikling i institutionen. Beslutningen herom sker efter en selvstændig og konkret vurdering, og i en dialog mellem den konkrete institution og Randers Kommunes Pladsanvisning.

Optagelse fra dagpleje/vuggestue til børnehave

Ved optagelse i vuggestue/dagpleje er barnet sikret et forløb og skal derfor flyttes videre til børnehave, når der er tilbud om en plads. Hvis forældrene siger nej til pladsen i børnehaven, udmeldes barnet derfor samtidig af vuggestue/dagpleje.

Hvis barnet optages i en vuggestue i en kombineret daginstitution, der både har vuggestue og børnehave, er barnet automatisk sikret en plads i den kombinerede institutions børnehave efterfølgende.

Hvis dit barn er indmeldt i dagpleje/institution og får tilbudt en anden pasning, kan dagplejen/institutionen se/få oplyst, når dit barn får tilbud om en anden pasning.

Vær også opmærksom på, at en bestemt børnehave ikke er en sikkerhed for, at Randers Kommune senere kan tilbyde skolegang inden for det skoledistrikt, hvor børnehaven ligger. Som et forsøg har Randers Kommune frit skolevalg frem til 2021.

Private pasningsordninger eller institutioner

Skal dit barn i en privat institution, skal det ikke skrives op via den Digitale pladsanvisning, men du skal i stedet henvende dig direkte i institutionen.