Udmeld dit barn

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel senest den 15. eller den sidste dag i måneden. Dette skal du gøre elektronisk.

Udmeldelse af et pasningstilbud skal ske med én måneds varsel senest den 15. eller den sidste dag i måneden.

Hvis dit barn skal overflyttes fra dagpleje til dagtilbud eller fra et dagtilbud til et andet eller til en kommunal SFO i Randers Kommune, skal du ikke udmelde dit barn - det sker automatisk.  Du skal kun udmelde, hvis dit barn ikke går direkte videre til et andet tilbud i Randers Kommune.

Hvis dit barn skal overflyttes fra en privat institution til et kommunalt tilbud, skal du selv udmelde dit barn i den private institution efter dennes gældende regler.

Skal dit barn på privatskole, skal du selv udmelde.

Det år, hvor dit barn skal starte i skole, udmeldes barnet pr. automatik af børnehaven pr. 31. juli. Du skal derfor kun udmelde, hvis du ønsker, at dit barn stopper før denne dato.

Er barnet indmeldt i førskolegruppe/SFO, skal du huske selv at udmelde, hvis du ikke ønsker, at barnet skal fortsætte i SFO efter sommerferien.

Ved fraflytning til anden kommune skal der udmeldes elektronisk.