Familieydelser

Læs om børne- og ungeydelse, børnetilskud, børnebidrag og hvad der kan ske hvis du skylder penge for daginstitution i kommunen.

Når du modtager børnetilskud som enlig forsørger, kontakter Udbetaling Danmark dig én gang om året, fordi du skal oplyse, om du stadig er enlig.

Fristen for 2018 er udløbet. Har du ved en fejl ikke oplyst, om du stadig er enlig forsørger, skal du sende en ny ansøgning om børnetilskud til enlige.

Du kan læse mere om, hvordan du søger Børnetilskud til enlige på borger.dk.

Hvis du opfylder betingelserne, har du ret til tilskuddet i kvartalet efter, du har søgt. Børnetilskuddet er forudbetalt og udbetales hvert kvartal.

Hvis du ikke har betalt for dag- og klubtilbud eller skolefritidsordning til din kommune, kan Gældsstyrelsen modregne det, du skylder, i din børne- og ungeydelse.

Hvis Gældsstyrelsen modregner din gæld i din børne- og ungeydelse, vil du modtage et brev fra Gældsstyrelsen. Her orienterer de dig om, at din udbetaling er mindre, fordi de har trukket din gæld til kommunen fra. Du vil i brevet også kunne se det beløb, du får udbetalt, og hvor meget Gældsstyrelsen har trukket fra i din udbetaling.

Hvis du har spørgsmål eller er uenig i det modregnede beløb, skal du kontakte din kommune, fordi det er kommunen, der har truffet afgørelse om opkrævning og modregning af din gæld for daginstitution.

Læs mere om børne- og ungeydelse på borger.dk.

Børne- og ungeydelsen bliver automatisk udbetalt til moren, når I får et barn, indtil barnet fylder 18 år.

Læs mere om børne- og ungeydelse på borger.dk.

Som mor eller far kan du måske få børnetilskud. Det kan fx være, hvis du er enlig forsørger, er under uddannelse eller får tvillinger. Læs mere om de forskellige typer børnetilskud:

Som forældre har I pligt til at forsørge jeres barn. Hvis I ikke bor sammen, kan det være, at den ene af jer skal betale et bidrag til den anden.

Læs mere om børnebidrag på borger.dk

Når du modtager familieydelser, og din situation ændrer sig, har du pligt til at oplyse det til Udbetaling Danmark med det samme.

Læs mere om familieydelser på borger.dk.

Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af familieydelser.

Har du spørgsmål om familieydelser, er der hjælp at hente på www.borger.dk/familieydelser – her kan du:

  • søge om familieydelser
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål
  • få hjælp til at betjene dig selv på nettet – fx hjælp til at udfylde din ansøgning.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark: Kontakt Udbetaling Danmark, Familieydelser.