Rismøllegården

En socialpædagogisk døgninstitution for unge i alderen 14 til 17 år (i helt særlige tilfælde indtil det fyldte 23. år).

Målgruppe

På Rismøllegården arbejder vi med unge i alderen 14 til 17 år, som har massive vanskeligheder. Der er oftest tale om unge, hvor de familiemæssige problemer også er en medvirkende årsag til anbringelsen.

Vi arbejder med unge, som har svært ved at indgå i relationer på konstruktiv vis. Unge med tilknytningsforstyrrelser, belastede familierelationer, manglende skoletilgang og/eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Unge med psykosociale, psykiske eller emotionelle problemer. Unge der er diagnosticerede med f.eks. ADHD, eller som er hyperaktive. Unge med depression, angst og adfærdsvanskeligheder.

Mål og tilgang

Vores overordnede mål er, at vi behandler alle respektfuldt, og at de unge skal mærke tryghed og omsorg. Miljøet bærer præg af tydelige voksne, hjemlighed og varme.

Vi arbejder systemisk, narrativt, anerkendende og med fokus på en ressourceorienteret tilgang til de unge.

De unge, der bor på Rismøllegården, skal være tilknyttet en ekstern beskæftigelse som f.eks. skole, praktik eller lønnet arbejde.

Vi forsøger også at motivere de unge til at engagere sig i en fritidsaktivitet udenfor huset.

En familierettet indsats

Forældre til unge, der er anbragt på Rismøllegården, skal indgå i et samarbejde med Rismøllegården. Udgangspunktet er, at forældrene er indstillet på at indgå i en familierettet indsats.

Vi samarbejder med forældre, Familie- og rådgivningscentret og øvrige aktuelle samarbejdsparter.

Visitation

Det er Familie- og rådgivningscentret, der visiterer til en anbringelse på Rismøllegården.

Afdelingsleder
Ulrik Jørgensen
Telefon: 3030 5509
E-mail: ulrik.jorgensen@randers.dk