Underretning

Underret kommunen om et barns mistrivsel. Du kan underrette via en selvbetjeningsløsning eller - i akutte tilfælde - ved at ringe.

Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller vold har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

Er situationen akut og kræver den øjeblikkelig handling, skal du kontakte:

Familie- og rådgivningscentret

Ring 8915 4670 i tidsrummet 

Mandag: kl. 08.30 - 17.00
Tirsdag-torsdag: kl. 08.30 - 15.00
Fredag kl. 08.30 - 13.00 

Ring 8915 1400 i tidsrummet

Alle hverdage: 08.00 - 08.30 

Øvrige tidsrum - også weekend og helligdage

Den sociale døgnvagt på tlf.: 2320 6237

Er du privatperson, og ønsker du at underrette kommunen om et barns mistrivsel, kan du sende din underretning til Familie- og rådgivningscentret via nedenstående link:

Underret kommunen anonymt her.

Underret kommunen her.

Du modtager en kvittering i e-boks/Digital Post, når vi har modtaget din underretning. Hvis ikke du får en kvittering inden for 24 timer, vil vi bede dig om at kontakte Familie- og rådgivningscentret på tlf. 8915 4670

Er du ansat i Randers kommune, og ønsker du at underrette kommunen om et barns mistrivsel, henvises du til Randers kommunes intranet "Broen", hvor der forefindes blanket til underretning.

Er du ikke ansat i Randers kommune, men ansat i andet offentlig hverv, eller kommer du via dit arbejde i kontakt med børn og unge, og ønsker at underrette kommunen om et barns mistrivsel, kan du sende din underretning til Familie- og rådgivningscentret via nedenstående link.

Dit hverv kan f.eks. være privatpraktiserende læge, ansat ved selvejende eller private dag- eller døgntilbud m.v.

VIGTIGT!

Du skal vælge fanen "Log på med nøglefil" og anvende din arbejdsplads cvr.nr. og medarbejdersignatur. Du skal ikke anvende dit eget cpr.nr. og  private MitId.

Underret kommunen som ansat i offentlig tjeneste/hverv.

Find dit CVR.nr her.

Du modtager en kvittering i e-boks/Digital Post, når vi har modtaget din underretning. Hvis ikke du får en kvittering inden for 24 timer, vil vi bede dig om at kontakte Familie- og rådgivningscentret på tlf. 8915 4670

Beredskabsplan vold og overgreb

Vi har en beredskabsplan, hvor du kan læse om, hvordan du skal håndtere en mistanke/viden om et overgreb mod et barn. Til beredskabsplanen er der også en bilagssamling om forebyggelse, opsporing og signaler. Beredskabsplanen og bilagssamlingen henvender sig til alle professionelle, der har med børn og unge at gøre.

Der er også en tjekliste til personale ansat i kommunens institutioner, hvor der arbejdes med børn og unge.