Ældrecentre og bosteder

Bestil afhentning af storskrald eller farligt affald ved ældrecentre og bosteder.

Ordningen for farligt affald

Noget af vores affald indeholder stoffer, som selv i små mængder kan gøre skade på mennesker og miljø. Noget af dette affald indeholder også værdifulde ressourcer, som skal genanvendes. Det skal indsamles og behandles på den rigtige måde. Derfor har vi lavet en ordning for farligt affald for beboere i boligforeninger, ejerforeninger og lignende. Ordningen går ud på, at en udpeget affaldsansvarlig (for eksempel teknisk servicemedarbejder) modtager farligt affald og kasseret småt elektronik fra beboerne/brugerne, og opbevarer det i et aflåst rum. Kommunen leverer opbevaringsmaterialet. Når der er samlet så meget, at det er værd at køre efter, så bestiller den affaldsansvarlige kommunen til at hente det.

Tilmeld jeres institution

Kontakt Affaldskontoret på mail affald@randers.dk eller telefon 89 15 16 17, hvis du vil tilmelde din institution eller høre mere om ordningen. Det koster ikke ekstra at komme af med sit farlige affald på en god måde.

Bestil afhentning

Når det farlige affald og kasseret småt elektronik fra ordningen for farligt affald skal hentes, skal I bestille afhentning her: 

Gælder kun for adresser, der er tilmeldt ordningen.

Lidt om storskrald

Storskrald er som udgangspunkt indbo. Det kan f.eks. være møbler, pap, elektronik, tekstiler samt jern og metal. Navnet kan forvirre, for storskrald kan også være småt. Små ting af samme slags kan I samle i en klar sæk. Ting over 1x1x1 m skal så vidt muligt skilles ad.

Følg vejledningen i linket. Husk at sætte kryds i den grå boks med datoen for afhentning. I kan kun bestille til den førstkommende dato og senest to hverdage før. Klik på opret henvendelse, når I har udfyldt skemaet.

I skal lige være opmærksomme på, at hvis I ligger sådan, at skraldebilen ikke har mulighed for at køre helt hen til bygningen, så har storskraldsbilen det heller ikke. I de tilfælde er det nødvendigt, at I placerer jeres storskrald ved nærmeste offentlige vej, hvor lastbilen kan holde, og I skal huske at nævne det i feltet 'Bemærkninger', så renovatøren kan finde det.

I kan også hente en tømningskalender i Mit Affald eller se, hvornår vi henter hos jer i appen AffaldRanders.

Storskrald skal sorteres i følgende grupper, som skal stilles frem tydelig adskilt fra hinanden:

  • Rent pap til genbrug
  • Elektronikaffald
  • Jern og metal
  • Hårde hvidevarer
  • Tekstiler - både til direkte genbrug og hullede tekstiler.
  • Blød plast
  • Mad- og drikkekartoner
  • Øvrigt indbo (møbler mm.)

Er du i tvivl om, du kan aflevere dit affald til storskrald? Så læs mere om, hvad storskrald er her.