Hvor skal jeg stille min skraldespand?

Din skraldespand skal stå, så skraldemanden nemt kan komme til at tømme den.

Alle skraldebiler har to kamre, så det du har sorteret ikke bliver blandet sammen.

Du får et afslag i prisen på 62,50 kr. pr. beholder per år, hvis de står ved skel. Tilsvarende opkræves et ekstra beløb på 62,50 kr. pr. beholder per år, hvis beholderne står mere end 20 meter fra skel. Står beholderne mellem 5 og 20 meter fra skel, betaler du listeprisen.

På landejendomme, ved boligforeninger, koteletgrunde og lignende regnes afstanden til standpladsen fra det sted, hvor skraldebilen kan holde. Kørevejen skal opfylde kravene i regulativets bilag 1.

Sådan skal beholderne stå

Der er nogle krav, der skal sikre, at skraldemanden har et ordentligt arbejdsmiljø. Du kan bruge tjeklisten for at se om adgangsforholdene er i orden - det er grundejerens ansvar, at de er. Hvis du ønsker mere detaljerede angivelser, skal du kigge i Randers Kommunes regulativ for husholdningsaffald (bilag 1).

 • Står din skraldespand på et plant og stabilt underlag?
 • Har du flere beholdere, står de så samlet?
 • Husk at håndtaget skal vende udad, så skraldemanden nemt kan få fat i den.
 • Er der plads nok omkring skraldespanden til at skraldemanden kan arbejde uhindret?
 • Er adgangsvejen bred nok til kørsel med en kærre eller minicontainer? (Ved stativer og 2-hjulede containere min. 90 cm bredde og ved 4-hjulede containere min. 100 cm bredde.)
 • Er der overalt en frihøjde på min. 220 cm?
 • Er der kun 1 låge/dør på adgangsvejen, og kan den stå åben af sig selv?
 • Er adgangsvejen ryddet for legetøj, cykler, sne og andet?
 • Er der et jævnt og fast underlag på adgangsvejen som fx fliser, asfalt eller lignende?
 • Er adgangsvejen uden trin?
 • Er adgangsvejen uden stejle stigninger? (max. 1:10)

Det er en god idé at fremtidssikre dig , når du vælger placering til dine affaldsbeholdere

Der sker hele tiden nyt på affaldsområdet. I 2020 kom der en ny national affaldsplan, og i den er det besluttet, at vi fremover skal sortere flere affaldstyper ved husstanden, end vi gør i dag. Vi kommer ikke udenom, at det vil betyde måske 1-2 beholdere yderligere. Derfor skal du have det med i dine overvejelser, når du planlægger, hvordan du skal placere dine affaldsbeholdere.

Husk også at skovle sne og beskære buske og træer

I vinterperioden skal du huske at rydde for sne og at gruse, hvor det er nødvendigt. Husk at skraldemanden skal kunne køre beholderen helt ud til skraldebilen. Derfor er det også nødvendigt at lave passager gennem eventuelle snevolde ved kantstenen. Læs mere på Skovlsne.dk

Du skal også huske at buske og træer skal beskæres, så de ikke vokser ind over adgangsvejen. Endelig er det vigtigt at der er orienteringslys, så skraldemanden kan finde frem til stativerne hele året rundt.

Du kan gøre meget for at lette din skraldemands arbejde ved at have forholdene i orden.