Hvad koster de forskellige beholdere?

Her kan du vælge de rigtige beholdere til dit behov, og hvor tit vi skal tømme dit restaffald.

Alle husstande i Randers Kommune skal have hentet restaffald og madaffald samt genbrug, der er papir og en kombination af metal, glas og hård plast. Vi anbefaler altid dobbeltbeholderne - det er den billigste løsning.

Priser i 2024  - inklusive moms

Her kan du finde de årlige priser for private, andelsboligforeninger, ejerforeninger, bygherrer, grundejerforeninger, administratorer, udlejere osv.

  Pris i kr. inkl. moms
Indsamling af genbrug m.m. pr. boligenhed 1033,48
Genbrugspladser pr. registreret husstand 660,00
  Pris i kr. inkl. moms
Afstandsfradrag pr. beholder ved under 5 m til skel -62,50
Afstand pr. beholder mellem 5-20 m skel 0,00
Afstandstillæg pr. beholder ved over 20 m til skel 62,50
  Pris i kr. inkl. moms
Nøgleordning 430,00
  Pris i kr. inkl. moms
Ændringsgebyr  
Ekspeditionsgebyr administrativt (f.eks. ændring af tømmefrekvens) 100,00
Ekspeditionsgebyr inkl. udbringning for beholdere til rest- og madaffald 312,50
Mærkat til ekstra affald svarende til 1 pose 30,00
240 l beholder  
240 l restaffaldsbeholder med ugetømning 2596,25
240 l restaffaldsbeholder med 14-dags tømning 1460,00
240 l rest/madaffaldsbeholder med ugetømning 2370,00
240 l rest/madaffaldsbeholder med 14-dags tømning 1185,00
400 l beholder  
400 l restaffaldsbeholder med ugetømning 3618,75
400 l restaffaldsbeholder med 14-dags tømning 1808,75
400 l restaffaldsbeholder 2 gange pr. uge 7236,25
600 l beholder  
600 l restaffaldsbeholder med ugetømning 5026,25
600 l restaffaldsbeholder med 14-dags tømning 2512,50
600 l restaffaldsbeholder 2 gange pr. uge 10052,50
165 l Logoposer  
165 l longopac med ugetømning 1865,00
140 l madaffald  
140 l madaffald med tømning hver 14. dag 913,75

 

Undergrund: restaffald og madaffald Pris i kr. inkl. moms
2 kbm undergrundscontainer  
2 kbm restaffaldsundergrund med ugetømning 8890,00
2 kbm restaffaldsundergrund med 14-dags tømning 4445,00
2 kbm restaffaldsundergrund med 3-ugers tømning 2963,33
3 kbm undergrundscontainer  
3 kbm restaffaldsundergrund med ugetømning 10013,75
3 kbm restaffaldsundergrund med tømninger 2 gange pr. uge 25988,75
3 kbm restaffaldsundergrund med 14-dags tømning 5007,50
3 kbm restaffaldsundergrund med 3-ugers tømning 3341,25
5 kbm undergrundscontainer  
5 kbm restaffaldsundergrund med ugetømning 13538,75
5 kbm restaffaldsundergrund med tømninger 2 gange pr. uge 32187,50
5 kbm restaffaldsundergrund med 14-dags tømning 6770,00
5 kbm restaffaldsundergrund med 3-ugers tømning 4516,25
Vejninger for restaffald  
Ekstratømning af undergrundscontainer 437,50
Behandlingsafgift pr. ton restaffald 880,00
Madaffalds undergrundscontainer  
0,5 kbm madaffaldsundergrund med 14-dags tømning 4116,25
0,8 kbm madaffaldsundergrund med 14-dags tømning 4427,50
1,0 kbm madaffaldsundergrund med 14-dags tømning 4756,25
2,0 kbm madaffaldsundergrund med 14-dags tømning 6872,50
  Pris i kr. inkl. moms
Offentligt drevne undergrundscont. ved alm. husstande - samlepris for rest- og madaffald 1087,50
  Priser inkl. moms
Indsamling af genbrug m.m. pr. sommerhus (7 måneder) 660,00
Genbrugspladser pr. registreret husstand 660,00
  Pris i kr. inkl. moms
Rest- og madaffaldsbeholdere  
240 l rest-/madaffalds beholdere med uge tømning - sommerhus 7 måneder 1470,00
  Pris i kr. inkl. moms
600 l beholder kolonihave 7 mdr. 3092,50
140 l madaffald med 14 dags tømning 7 måneders tømning 535,94
Indsamlingsordning for genbrug pr. kolonihave 37,50
  Pris i kr. inkl. moms
Dobbeltbeholder til metal, glas, plast/papir  
240 l til metal, glas, plast/papir tømning hver 3. uge 0,00
Metal, glas, plast  
140 l metal, glas, plast tømning hver 3. uge 0,00
240 l metal, glas, plast tømning hver 3. uge 0,00
400 l metal, glas, plast tømning hver 3. uge 0,00
Papir  
140 l papir tømning hver 3. uge 0,00
240 l papir tømning hver 3. uge 0,00
400 l papir tømning hver 3. uge 0,00
600 l papir tømning hver 3. uge 0,00
  Pris i kr. inkl. moms
Dobbeltbeholder til plast, mad- og drikkekartoner (MDK)/metal, glas  
240 l til  plast, mad- og drikkekartoner (MDK)/metal, glas med tømning hver 3 uge 0,00
Plast, mad- og drikkekarton (MDK)  
240 l plast, MDK tømning hver 3. uge 0,00
400 l plast, MDK tømning hver 3. uge 0,00
600 l plast, MDK tømning hver 3. uge 0,00
Metal, glas  
140 l metal, glas tømning hver 3. uge 0,00
240 l metal, glas tømning hver 3. uge 0,00
Papir, pap  
240 l papir, pap tømning hver 4. uge 0,00
400 l papir, pap tømning hver 4. uge 0,00
600 l papir, pap tømning hver 4. uge 0,00
  Pris i kr. inkl. moms
Med egen skraldespand  
Miljøkasse - stilles på beholderen ved tømning 0,00
Fælles løsning og undergrund  
Fælles miljøkasse - bestil tømning 0,00
Egen miljøkasse - bestil tømning 0,00

Har du ikke miljøkassen? Bestil den her.

Restaffald og madaffald

Du kan få tømt din beholder til restaffald enten hver uge eller hver 14. dag. Madaffaldet tømmes hver 14. dag.

Bestilling og levering af beholderne til restaffald koster 312,50 kr. Skal du kun have skiftet tømmefrekvensen for afhentning af restaffald koster det 100 kr. Ved udskiftning af beholdere skal du påregne op til 14 dage, før udskiftningen sker.

Bestilling af nye eller ændring af gældende ordninger kan du lave via vores selvbetjening MIT AFFALD, når du har indtastet din adresse. Under de forskellige ordninger kan du ved restaffald også ændre tømmefrekvens.

Hvis du har ekstra plads i din skraldespand hver gang du får tømt, er der måske mulighed for at skifte til en billigere ordning. Du kan spare penge ved at skifte til en mindre skraldespand, som passer til dit behov. Hvis du får skraldespanden tømt hver uge, kan det i de fleste tilfælde svare sig at skifte til 14-dages tømning, også selvom du så måske har brug for en lidt større skraldespand. Vil du ændre din ordning, kan du give os besked i Mit Affald.

Emballage af metal, glas og hård plast og papir til genbrug bliver hentet hver 3. uge.

Der er ingen udgifter ved skift eller bestilling af flere beholdere.