Spørgsmål og svar om organisk affald

Se svarene på de oftest stillede spørgsmål om indsamlingen af organisk affald i Randers Kommune.

Du kan som udgangspunkt først bestille en beholder til organisk affald når du har fået brev fra os om at det er din tur. Kun ejere af ejendomme bliver bedt om at bestille beholdere.

Hvis du er ejer af en ejendom og gerne vil i gang hurtigst muligt, så tag kontakt til os.

Beholderne skal kunne tømmes maskinelt på skraldebilen, og de må ikke vælte bare man kigger på dem. Derfor kan de desværre ikke være mindre. Vi ved godt, at de færreste husstande kan fylde dem op. 

Gå eventuelt efter dobbeltbeholderen til restaffald og organisk. Det er en beholder på 240 L med skillerum. Det giver et rum på 120 L til restaffald og et rum på 120 L til organisk affald. Denne beholder kan fås med tømning enten hver uge eller hver anden uge, mens de øvrige beholdere til organisk affald kun fås med tømning hver anden uge.

Nej. Randers kommune har vedtaget at der ved alle husstande i kommunen skal være opstillet beholdere til udsortering af organisk affald. Vi kan ikke tvinge nogen til at sortere, men vi opfordrer selvfølgelig til at alle anvender de muligheder der er, og som alle borgere i kommunen bidrager økonomisk til. Beholderen til organisk affald behøver ikke stå fremme hele tiden, du kan nøjes med at have den stående fremme når den skal tømmes.

Udgifterne til indsamling og behandling af de genanvendelige materialer dækkes af gebyret for indsamling af genbrug m.m. Det betaler alle husstande i Randers Kommune hvert år via ejendomsskattebilletten. Se de aktuelle priser her.

Tiden er løbet fra stativerne af træ. Affaldsområdet er i en rivende udvikling, og stativerne er ikke store nok til den øgede sortering. Selvom der var plads, ville løsningen ikke kunne tilgodese skraldemændenes arbejdsmiljø. Derfor har vi valgt fremover at satse på containere af plast. De er gode for skraldemændenes arbejdsmiljø, fordi skraldemændene slipper for løft og risiko for stikskader fra skarpe genstande i affaldssækkene. Containerne kan eventuelt gemmes lidt af vejen i et containerskjul der tilpasses omgivelserne, så det ser pænt ud.

Ja, indtil videre må du gerne, men så skal du supplere med en beholder af plast til det organiske affald. Du kan eventuelt nøjes med at sætte plastbeholderen frem til tømning på dagen, hvis du ikke kan lide at have den stående fremme. Vi vil dog igangsætte udfasningen af sække i andet halvår af 2019, så hvis du alligevel skal lave om, så er det en god idé at tænke det med.

Nej, stativet er dit eget, og du kan bruge det til lige, hvad du vil.

Du er selvfølgelig velkommen til at aflevere dit aflagte stativ på genbrugspladsen. De grønne kassetter kan også afleveres her, hvis du ikke selv skal bruge dem.

Kommer du til at mangle poser, er det ok at bruge en hvilken som helst anden plastikpose. Du får poser af genbrugsplast til det organiske affald. Poserne bliver leveret sammen med en lille grøn køkkenspand, når vi leverer din beholder til det organiske affald. Der er beregnet en ny pose til hver anden dag. Nye poser til det organiske affald bliver udleveret hvert forår. Forbrug ud over dette skal du selv klare.

Husk at slå knude på posen, inden du smider den i beholderen udenfor, så din beholder ikke bliver unødvendigt ulækker.

Plastposer er ikke organisk affald, men plastposerne kan sorteres fra i forbehandlingsanlægget, som affaldet alligevel skal igennem inden det bliver bioforgasset. Hvis du ikke lægger dit organiske affald i lukkede poser inden du smider det i containeren udenfor, bliver containeren hurtigt træls at lugte til.

Hvert forår leverer vi nye poser til et års forbrug.

Hvis du løber tør for poser, inden Randers Kommune leverer nye poser, så må du gerne bruge almindelige affaldsposer. De bliver sorteret fra i anlægget.

Hvad betyder det for dig?

Ordningen er obligatorisk for alle husstande i kommunen. Randers Kommune leverer en beholder til det organiske affald, så du kan sorterer affaldet korrekt. Sammen med beholderen modtager hver husstand en lille grøn spand med poser til sorteringen i køkkenet. Det koster naturligvis ikke noget at bestille den nye beholder eller at få den leveret.

Sund fornuft

Det organiske affald bruger vi til at producere biogas, hvorefter resterne bliver spredt på landbrugsjorde. Det er sund fornuft, og samtidig sparer vi miljøet for unødvendig forbrænding af affald.

Alle enfamiliehuse i Randers Kommune er nu i fuld gang med at sortere det organisk affald. Vi er så småt gået i gang med at rulle ordningen ud til kommunens etageejendomme. Det sker postnummer for postnummer.

Hvis du som ejendomsindehaver gerne vil i gang nu, så kan du kontakte affaldskontoret. Der er ikke nogen endelig deadline for udrulningen, da vi tager den tid, det kræver at få det gjort ordentligt.

Nej, det koster ikke noget, og du skal heller ikke betale ekstra for den lille grønne spand med poser til sorteringen i køkkenet.

Når du bestiller den nye beholder til organisk affald, kan du samtidig ændre størrelse på beholderen til restaffald - og hvor tit den skal tømmes. Jo mindre beholder til restaffald, jo billigere bliver det – især hvis beholderen til restaffald kun skal tømmes hver 14. dag.

Se mere om priser og beholdere her.