Spentrup- Høgshøjvej

Nu udbydes 38 byggegrunde på Høgshøjvej i Spentrup. Alle 38 grunde er byggemodnede og klar til dit byggeri.

Årligt offentligt udbud

Randers Kommune gennemfører i perioden 10.02.2024 – 25. 02.2024 årligt udbud af byggegrunde, jfr. indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 03/03/2021.

Det er derfor ikke muligt at reservere eller købe grunde i perioden 09.02.2024 kl. 12.00 - 04.03.2024 kl. 12.00.

Afgivelse af købstilbud på mindsteprisen eller mere, sendes til udbudgrundsalg@randers.dk

Købstilbud er bindende til og med mandag den 04.03.2024 kl. 12.00. 

Randers Kommune vil, efter udløbet af udbudsperioden, tage stilling til de indkomne bud. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

Opmærksomheden henledes på, at kommunalbestyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud.

Nedenfor finder du oversigt over priser på grundene. 

Tryk på kortet nedenfor for at se, hvilke grunde der er ledige, reserverede og solgte. 

Se salgsmateriale nedenfor og i salgsmappen

38 byggegrunde på Høgshøjvej

Randers Kommune udbyder nu etape 2 af parcelhusgrunde i lokalplan 535 til salg. Alle grunde er byggemodnede og udbudsprisen er inkl. tilslutningsbidrag til el, vand og kloak.

Der gøres opmærksom på, at den gang- og cykeltunnel under Birke Allé, der er nævnt i lokalplan 535, er erstattet af en krydsningshelle med tilhørende støjsluser ud for boligområdet på Bisagervej.

Hvem kan købe?

Grundene kan alene erhverves af fysiske personer, og ingen køber kan erhverve mere end én grund.

Randers Kommune forbeholder sig retten til at afvise en køber, såfremt det vurderes, at den pågældende køber alene erhverver grunden med henblik på videresalg – herunder også i bebygget stand – og ikke til egen benyttelse.

Hvordan køber du en grund?

Randers Kommune har haft grundene til salg i offentligt udbud i perioden 27.10.2022 - 28.11.2022.

De grunde, der ikke er solgt under det offentlige udbud, er nu frigivet til salg på hjemmesiden.

Ønsker du at afgive købstilbud på en byggegrund på Høgshøjvej, kan du sende udfyldt købstilbud pr. mail til byggegrunde@randers.dk. Du finder dokumentet til afgivelse af købstilbud i salgsmappen.

På vores side "Værd at vide om køb af byggegrund" kan du læse, hvordan du køber eller reserverer en byggegrund. Derudover kan du også læse om købsaftale, betaling, tinglysning, byggepligt og tilslutning m.m.

Spørgsmål til lokalplan 535 og byggeri?

Du er meget velkommen til at kontakte byggesagsbehandler Kirstine Reese på Kirstine.Reese@randers.dk eller tlf. 2487 9965.

 

Flyt til Spentrup

I Spentrup kan du se horisonten, mærke den friske luft og benytte byens mange rekreative muligheder. Spentrup ligger i åbne vidder kun 10 minutters kørsel fra Randers med kulturtilbud og storbyliv.  I Spentrup følger du i St. St. Blichers fodspor, hvilket opleves i byens kulturmiljø og med Blichers mindestue. Tag familien med i plantagen nord for byen og find Hvidstengruppens nedkastningssteder eller træk stikket og nyd over tid den nyanlagte folkeskovs opblomstring.

Du kan cykle til Randers på banestien, hvilket gør den daglige pendling til Randers til en dejlig hverdagsoplevelse. Arbejder du i Aarhus eller Aalborg? Intet problem. Med en kort køretur til E45 kan du nå Århus på 40 minutter eller Aalborg på under en time. Du får trygge og nære rammer i jeres daglige liv og kort vej til karriere i de store byer. Kort sagt et liv i balance. 

I Spentrup har de det hele, og de har også plads til dig og din familie. Med et stærkt foreningsliv i udvikling og faciliteter med alt fra svømmehal til idrætshaller er mulighederne mange. Hop på jernhesten og nyd en hyggelig cykeltur gennem smukke skovstrækninger og historiske steder eller tag en 6 minutters køretur til Langvang Atletik- og Multihal i Randers.

Fællesskab prioriteres i Spentrup, hvor det aktive lokalråd arbejder for at understøtte byens fællesskaber og etablere nye mødesteder. Og de gør det ret godt – hvis vi selv skal sige det. Lige nu arbejder lokalrådet blandt flere andre projekter på at udvide rammerne for aktiviteter i byens haller, så de favner mere end sport og gøres til hele byens huse.