Legepladser

Opstilling af legepladsredskaber på institutioner eller offentligt tilgængelige legeredskaber kræver byggetilladelse.

Ejeren af legepladser er ansvarlig for, at legepladsen opfylder kravene i bygningsreglementet. Kravet om byggetilladelse medfører yderligere, at kommunen som bygningsmyndighed gennemgår tegningsmaterialet m.v. og vurderer, om de viste løsninger er betryggende og i overensstemmelse med bestemmelserne i bygningsreglementet.

Få flere generelle informationer og start din ansøgning her.

Gebyr

Når kommunen giver en byggetilladelse/kvittering for anmeldelse, vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.