Servicemål og sagsbehandlingstid

Regeringen og KL indgik i december 2015 en aftale om fælles servicemål for kommunernes sagsbehandlingstid på byggesager.

Servicemål

Med aftalen om servicemål er der fastlagt en måde til at opgøre kommunernes servicemål for sagsbehandlingstiderne på byggesager.

Servicemålene er afhængig af, hvilken type byggesag der behandles. Overordnet er servicemålet for ukompliceret byggeri fastsat til 40 dage, og mere kompliceret byggeri er fastsat til 50-60 dage.

I tabellen kan du se de fastsatte servicemål afhængig af kategorien af byggesager.

Byggesag Servicemål
Simple konstruktioner 40 dage
Enfamiliehuse 40 dage
Industri- og lagerbygninger 50 dage
Etagebyggeri, erhverv 55 dage
Etagebyggeri, boliger 60 dage

På KL's hjemmeside kan du læse mere om Fælles mål for sagsbehandlingstider og godkendelser.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden er et udtryk for den tid, der går fra kommunen har registreret din ansøgning som ”fuldt oplyst”, til du står med en afgørelse i hånden. Hvis du indsender en ansøgning, som ikke er ”fuldt oplyst”, vil du få besked om mangler i ansøgningen. Svartiden vil blive trukket fra sagsbehandlingstiden.

Sagsbehandlingstiden er altså ikke et udtryk for, den tid der går fra start til slut, og kan derfor opleves anderledes af dig som ansøger.

Sagsbehandlingstiden måles i kalenderdage og opgøres i Byg og Miljø ved at sagen ændre status, når der sker nyt på sagen.