Forurening fra olietank

Du kan som ejer gøre en del for at forebygge samt begrænse forurening fra din olietank.

Hvad kan jeg gøre for at forebygge uheld fra min olietank?

Du kan selv gøre flg.:

  • Hold øje med dit olieforbrug. Hvis forbruget pludselig stiger kan det skyldes, at der er gået hul på tanken eller på rørforbindelserne til oliefyret.
  • Undgå spild i forbindelse med tankning.
  • En overjordisk ståltank må aldrig sættes direkte på jorden.
  • Fjern jævnligt skidt og snavs under tanken, så du nemt kan observere, om tanken er utæt.
  • Det vil være fornuftigt at få din oliefyrsmontør til at vurdere tilstanden af dit anlæg. Oliefyrsmontøren vil også kunne rådgive dig om hvordan du bedst kan undgå en forurening.

Forsikringsordningen for villaolietanke

Olietanke under 6.000 liter, hvor 50 procent eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse, er omfattet af en forsikringsordning.

Du kan læse mere om forsikringsordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside og Topdanmarks hjemmeside.

Akut forurening

Enhver, der forårsager forurening af jord og vand (herunder kloak) eller konstaterer en forurening, skal hurtigst muligt underrette Miljø og Teknik, i åbningstiden på tlf. 89 15 15 15.

Kræves en omgående indsats for at modvirke forurening af omgivende miljø, skal alarmcentralen underrettes på tlf. 112.