Jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg er et fint alternativt til de ejendomme, hvor der ikke er adgang til fjernvarme eller naturgas.

Jorden under os virker som et stort batteri, der hver dag lades op af solens energi (varme). Denne tilførsel af gratis energi gør sammen med høje energipriser, at det er blevet rentabelt at udnytte energien via et jordvarmeanlæg.

Jordvarmeanlæg er i princippet et omvendt køleskab under jorden, hvor varmen via varmeslanger flyttes fra jorden og ind i boligen. De nedgravede varmeslanger indeholder vand tilsat et frostsikringsmiddel.

Jordvarme hentet i haven

Mange boligejere der ikke har mulighed for fjernvarme, har i de senere år skiftet fra gammeldags elvarme til jordvarme med varmepumpe.

Et jordvarmeanlæg kræver typisk plads idet der skal graves jordslanger ned i haven. En frostvæske i slangerne henter varmeenergien ud af jorden og varmepumpen omdanner energien til varme i huset.

Prisen for et jordvarmeanlæg er på omkring 110-150.000 kr. + udgifter til ekstra elforbrug til varmepumpen. Der gives mindst 20 års garanti på anlægget.

Skifter du din elvarme eller dit oliefyr ud med solvarme, jordvarme og/eller varmepumpe kan du få en præmie af et energiselskab, hvis du giver selskabet lov til at indberette din energibesparelse til Energistyrelsen.

Etablering af jordvarmeanlæg

Inden du etablerer et jordvarmeanlæg skal du anmelde anlægget til Randers Kommune. Anmeldelse/ansøgning sker for at sikre, at anlægget ikke giver anledning til fare for forurening af jord og grundvand.

Randers Kommune vil, indenfor en måned, sende dig et brev der indeholder nærmere oplysninger om vilkår til anlægget, hvis der ikke er miljømæssige grunde til yderligere sagsbehandling.

Samtidigt vil brevet indeholde retningslinjer for hvad der skal ske, hvis Randers Kommune af miljøhensyn er nødt til at foretage en grundigere behandling sagen.

Oftest vil du få en langt hurtigere tilbagemelding på sagen.

Husk på journalnummeret, det skal du bruge til færdigmeldingen.

Færdigmelding

Når jordvarmeanlægget er etableret, skal du færdigmelde anlægget til Randers Kommune. Så retter vi din registrering i Bolig Bygge Registeret (BBR).

Registrering i BBR er nødvendig for fx at få nedslag i elafgiften - yderligere oplysninger herom kan du få hos dit elselskab.

Etablering af jordvarmeanlæg er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 240 af 27/02 - 2017  om jordvarmeanlæg.

Uheld med jordvarmeanlæg

Hvis du konstaterer - eller får mistanke om, at anlægget er utæt, skal du hurtigst muligt kontakte Miljø og Teknik på tlf. 8915 1515.

Sløjfning af jordvarmeanlæg

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes.

Når et jordvarmeanlæg sløjfes, skal anlægget blandt andet tømmes for væske, som skal bortskaffes efter kommunens forskrifter. Sløjfningen af jordvarmeanlægget skal meddeles Randers Kommune. Du kan sende besked til kommunen på industrimiljo@randers.dk.