Jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg er et fint alternativt til de ejendomme, hvor der ikke er adgang til fjernvarme eller naturgas.

Jorden under os virker som et stort batteri, der hver dag lades op af solens energi (varme). Denne tilførsel af gratis energi gør sammen med høje energipriser, at det er blevet rentabelt at udnytte energien via et jordvarmeanlæg.

Jordvarmeanlæg er i princippet et omvendt køleskab under jorden, hvor varmen via varmeslanger flyttes fra jorden og ind i boligen. De nedgravede varmeslanger indeholder vand tilsat et frostsikringsmiddel.

Jordvarme hentet i haven

Mange boligejere der ikke har mulighed for fjernvarme, har i de senere år skiftet fra gammeldags elvarme til jordvarme med varmepumpe.

Et jordvarmeanlæg kræver typisk plads idet der skal graves jordslanger ned i haven. En frostvæske i slangerne henter varmeenergien ud af jorden og varmepumpen omdanner energien til varme i huset.

Prisen for et jordvarmeanlæg er på omkring 110-150.000 kr. + udgifter til ekstra elforbrug til varmepumpen. Der gives mindst 20 års garanti på anlægget.

Skifter du din elvarme eller dit oliefyr ud med solvarme, jordvarme og/eller varmepumpe kan du få en præmie af et energiselskab, hvis du giver selskabet lov til at indberette din energibesparelse til Energistyrelsen.