Beboerindskudslån

Når du flytter ind i en almen bolig, skal du betale beboerindskud. I nogle tilfælde kan du låne penge af kommunen.

Kan du få beboerindskudslån?

Er du i tvivl om din nye bolig er almen, kan du få det oplyst hos din udlejer eller på Randers Kommunes boliglånskontor.

Hvis du ikke selv har mulighed for at betale beboerindskuddet, har kommunen i nogle tilfælde pligt til at hjælpe dig. Det er dog en forudsætning, at boligen er taget i brug efter 1. april 1964, og at husstandens indkomst er under en bestemt grænse.

Kommunen har IKKE pligt til at yde lån, hvis:

  • du har gæld på et tidligere lån til beboerindskud.
  • du har en likvid formue af en vis størrelse (f.eks. indestående i pengeinstitut, aktier, obligationer).
  • din nuværende bolig efter kommunens mening opfylder din eller din families behov.
  • huslejen er mere end halvdelen af husstandsindkomsten. Kommunen skal dog foretage en konkret vurdering i disse tilfælde.

Sådan søger du

Du ansøger om lån til beboerindskud ved at udfylde selvbetjeningsforløbet, som du finder et link til længere nede af siden. Du skal logge på med dit NemID.

Vær opmærksom på, at alle personer over 18 år i husstanden skal underskrive ansøgningen digitalt via et link i en tilsendt e-mail.

Ansøgningsfristen er senest en måned efter indflytning.

Det er lovpligtigt, at du skal ansøge om lån til beboerindskud digitalt.

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens Borgerservice eller på biblioteket (husk at medbringe NemID).

Sagsbehandlingstiden for at behandle din ansøgning er normalt 10-14 dage.

Dokumentation

Der skal vedhæftes dokumentation for den kommende bolig i digitalt format. Dokumentation for din kommende bolig kan være én af nedenstående:

  • Attestation fra boligforening
  • Kopi af lejekontrakt

Du skal afgive oplysninger om husstandens indkomst samt eventuel formue og gæld. Det kan derfor være en god idé at have lønsedler eller opgørelser over udbetalt SU, kontanthjælp, dagpenge eller sociale ydelser klar, når du skal til at søge.

Hvis du ikke har dem i papirformat, er de måske sendt til din digitale postkasse.

Nogle oplysninger vil du desuden kunne finde på skat hjemmeside. Læs mere på www.skat.dk.

Er der andre over 18 år, der skal flytte med dig ind i boligen, skal du kunne oplyse deres personnummer og mailadresse. Hvis du samtidig oplyser, at I ikke udfylder ansøgningen sammen, bliver den automatisk sendt videre til den eller disse andre parter, så de også kan underskrive ansøgningen.