Get2sport

Gennem DIF get2sport står Randers Kommune bag fritidsaktiviteter i udsatte boligområder.

Randers Kommune har i flere år haft en samarbejdsaftale med DIF get2sport. Formålet med DIF get2sport er at sikre et velfungerende idrætsforeningsliv i udsatte boligområder. Indsatsen kan overordnet set inddeles i seks gennemgående elementer

  1. Aflastende medarbejdere
  2. Støtte til praktiske og ressourcemæssige udfordringer
  3. Kommunal involvering
  4. Nationalt netværk
  5. Uddannelse
  6. Fokus på generelt at understøtte den positive indsats, der foregår i de udvalgte idrætsforeninger.

Til dette arbejde har Randers Kommune, under kultur og fritidsafdelingen ansat en DIF get2sport medarbejder.

DIF get2sport idrætsforeninger i Randers

DIF get2sport indsatsen i Randers er primært centreret omkring et samarbejde med Randers Cimbria (basket) og Randers Nord IF (fodbold).