Kurser og klubseminarer

Hvordan træner jeg bedst – både i klubben og derhjemme?

"Less is more", "No pain – no gain", "superkompensation" og "overtræning". Alle udtryk som vi hører, men som vi ikke helt ved, hvordan vi skal forholde os til. Uanset hvad, så er en grundlæggende viden om træning nødvendig, hvis du som sportsudøver skal kunne tilrettelægge din træning bedst muligt.

Formål

At hjælpe deltagerne med at forstå og skelne mellem centrale principper i fysisk træning samt at støtte deltagerne i at planlægge og prioritere deres træning.

Indhold

Med afsæt i deltagernes sport, sæsonplan og træningsprogrammer vil vores fysiske træner forklare, hvordan træningen skal tilrettelægges for at have størst mulig effekt og understøtte en langsigtet udvikling.

Udbytte

Deltagerne vil blive introduceret til centrale træningsbegreber, og hvilke overvejelser trænere og udøvere skal gøre sig i forhold til at prioritere træningsindhold.

Varighed

3 timer

Målgruppe

Talenter, forældre til talenter og deres trænere

Pris

2.600 kr.

Mit barn er meget glad for sport og træner meget!

Hvordan kan du som forælder støtte dit barn, så det udvikler sig sportsligt, bevarer motivationen for sporten, får en god skolegang og har det godt socialt? Dette er en kompleks opgave, men hvis dit barn skal lykkes både sportsligt, socialt og fagligt, så findes der en række værktøjer, du som forælder kan benytte dig af.

Formål

At skabe refleksion over begrebet "en god Talentforælder" og hvad det indebærer i netop dit barns sport (motocross, BMX, atletik, tennis, håndbold, fodbold osv …).

Indhold

På dette kursus vil I i samspil med vores idrætspsykologiske konsulent Thomas Danielsen arbejde med begrebet "Den gode Talentforælder".

Kurset bliver gennemført som en workshop, hvor vi med afsæt i din viden om sporten og dit barn vil konkretisere, hvordan du kan give dit barn de bedste forudsætninger for at lykkes både sportsliget, fagligt og socialt. Kurset tager afsæt i en række dilemmaer, som I skal forholde jer til og finde de bedste løsninger netop for jer.

Udbytte

I vil være bevidste om konkrete indsatser, I kan gøre for at støtte jeres barns udvikling fra talent til elite.  

Varighed

3 timer

Målgruppe

Talenter, forældre til talenter og deres trænere

Pris

2.600 kr.

Dét at være mentalt stærk er noget, der i lang tid har været omgivet med meget mystik og uklare svar. Dette skyldes blandt andet det faktum, at man har forsøgt sig med en "one size fits all"-løsning, hvor man har forsøgt med de samme idrætspsykologiske redskaber til eksempelvis golf og fodbold velvidende, at det er to sportsgrene, der på ingen måde minder om hinanden i forhold til psykologiske og mentale krav til udøveren.

Formål

At give sportsudøverne et indblik i, hvad mental styrke er i netop deres sport, og hvordan det med fordel kan bruges i konkurrence- og træningssituationer.

Indhold

På dette kursus vil vi gå i dybden med, hvad mental styrke er i lige præcis jeres sport.

Efter dette kursus vil atleten gå hjem med et indblik i, hvad der er vigtigt for lige præcis dem i deres sportsgren, men måske lige så vigtigt, hvad der IKKE er vigtigt.

Udbytte

Efter dette kursus vil atleten gå hjem med et indblik i, hvad der er vigtigt for lige præcis dem i deres sportsgren, og lige så vigtigt, hvad der IKKE er vigtigt.

Varighed

3 timer

Målgruppe

Talenter, forældre til talenter og deres trænere

Pris

2.600 kr.

Flere hoveder er ofte klogere end et. Derfor kan det give rigtig god mening at samle de klogeste hoveder, vi har omkring jeres sport, for at blive kloge på, hvordan et bestemt element udvikles bedst.

Derfor samler vi trænere, topatleter og RTE-specialister til et seminar, hvor praktiske erfaringer og viden om et tema i sporten kombineres med teoretisk viden og forskningsresultater.

Formål

At give klubbens trænere en mulighed for at tilegne sig konkret viden om et specifikt tema og udvikle situationsbestemte træningsmetoder, som passer til lokale forhold.

Udbytte

Deltagerne får reflekteret over egen træning og mulighed for at udvikle nye metoder, som umiddelbart kan implementeres i træningen.

Varighed

3 timer

Målgruppe

Talent- og elitetrænere (evt. øvrige trænere i klubben) samt topatleter

Pris

3.000 kr.

At være i en klubbestyrelse er et krævende arbejde, som ofte handler om at løse umiddelbare udfordringer og få klubbens dagligdag til at fungere. På udviklingsseminaret bliver bestyrelsen guidet igennem en proces, hvor de skal arbejde med klubbens overordnede linjer og sætte mål for klubbens fremtid.

Seminaret er tænkt som en løbende proces, som med fordel kan gentages årligt.

Formål

At støtte bestyrelsen i det strategiske arbejde og hjælpe den til at få udvalgt indsatser og handlinger.

Udbytte

Bestyrelsen vil få prioriteret deres udfordringer og konkrete værktøjer til at løse dem med.  

Varighed

8-9 timer

Målgruppe

Klubbestyrelser

Pris

9.000 kr.