Prioriterede idrætsgrene

De prioriterede idrætter er alle en del af Randers Talent og Elite (RTE) og indgår i Team Danmark-aftalen gældende fra 2023-2026.

Team Danmark prioriterede idrætter

  • Atletik – Randers Freja Atletik
  • BMX – Randers BMX
  • Fodbold herrer – Randers FC
  • Håndbold damer – Randers HK
  • Håndbold herrer – Randers HH
  • Motocross – Randers Motor Sport
  • Svømning - Swin Team Neptun

Lokalt prioriterede idrætter

  • Basketball – Randers Cimbria
  • Team Gym - Randers gymnastiske Forening

Støtte og rådgivning til prioriterede idrætter

Træning og rådgivning

Randers Talent og Elite (RTE) tilbyder udøvere fra satsningsidrætter hjælp i form at forskellige træningstilbud og rådgivning.

Læs mere om RTE's tilbud til atleter.

Klubstøtte

RTE tilbyder alle satsningsidrætter deltagelse i seminarer for trænere og ledere. Der er typisk fokus på klub- og talentudvikling.

Satsningsidrætter tilbydes desuden hjælp til organisationsudvikling med mulighed for på sigt at blive satsningsidræt.

Indflydelse

Alle satsningsidrætter får tilbudt en plads i Sportsrådet. Sportsrådet er et rådgivende organ for Elitekoordineringsudvalget. Her besluttes løbende, hvordan Elitekommuneaftalen skal udmøntes, og hvordan RTE's ressourcer skal prioriteres.