Om Randers Talent og Elite (RTE)

Hvad er Randers Talent og Elite (RTE), og hvem samarbejder vi med?

Randers Talent og Elite (RTE) er en afdeling under Kultur og Fritid i Randers Kommune.

RTE har til formål at understøtte de randrusianske talent- og eliteklubber med at udvikle de bedste talentudviklingsmiljøer og at understøtte de allerbedste atleter i deres stræben efter at nå verdenseliten.

RTE tager afsæt i en samarbejdsaftale med mellem Randers Kommune og Team Danmark. Udover Team Danmark er RTE's vigtigste samarbejdsparter lokale klubber og uddannelsesinstitutioner samt specialforbundene under Danmarks Idrætsforbund.

RTE har fire områder, hvorigennem vi støtter talentudviklingen i Randers:

 • Atlet Akademiet
 • Specialistkorpset
 • Talentklasserne på Nørrevangskolen
 • Klubudvikling i satsningsidrætterne.

Hertil arrangerer RTE hvert år Sportsfejringen, hvor vi hyller trænere, ledere og de dygtigste atleter.

Her på siden kan du læse om de forskellige tilbud, og ikke mindst, hvordan du som ung udøver kan blive en del af dette fantastiske tilbud.

Prioriterede idrætsgrene

Randers Talent og Elite arbejder sammen med 7 nationale og 2 lokale prioriterede idrætter.

Idrætterne og samarbejdsklubberne bliver valgt i forbindelse med, at Randers Kommune hvert fjerde år indgår en aftale med Team Danmark.

De prioriterede idrætsgrene i Randers Talent og Elite er:

 • Atletik, Randers Freja Atletik
 • BMX - Randers BMX
 • Fodbold, Randers FC
 • Håndbold, Randers HK/Randers HH
 • Motocross, Randers Motor Sport   
 • Svømning, Swim Team Neptun.

De lokalt prioriterede idrætsgrene er:

 • Basketball - Randers Cimbria
 • Team Gym - Randers gymnastiske Forening.

Rækken af prioriterede idrætsgrene er udarbejdet i samarbejde med Team Danmark og gælder for en 4-årig periode.

Centrale vurderingspunkter i forhold til en ansøgning om at blive satsningsidræt er:

 • Træningsmiljø - veluddannede trænere, træningsmængde, faciliteter, træningskultur m.m.
 • Sportsligt niveau
 • Organisation - ledelsen af klubben - bestyrelse, udvalg, økonomi m.m.

Kontakt eliteidrætskonsulenten for sparring i forbindelse med en ansøgning om at blive prioriteret idrætsgren.