Hvad kan en frivillig?

Her kan du læse information om at være frivillig.

Som frivillig kan du blive tilknyttet et bosted, en borger med handicap eller vores aktivitetshus på Stenaltvej i Dronningborg.

Vi har løbende brug for frivillige. Her kommer nogle eksempler på, hvad et frivilligt job kan være:

 • Cykling på duocykel med en borger fra et bosted.
 • Ture i svømmehallen med en eller flere borgere.
 • Ledsagelse på ture ud i kulturlivet, fx restaurantture, koncerter og festivaller.
 • Frivillig rådgivning af borgere i et af vores rådgivningstilbud.
 • Frivillig musik/sang tilbud på et af vores botilbud.
 • Passe have sammen med en eller flere borgere.
 • Besøgsven i hjemmet eller ude.
 • Gåture med en eller flere borgere.
 • Fisketure.
 • Drikke kaffe og læse avis.
 • Madlavningsgrupper.
 • Og meget andet.

Du kan se flere eksempler på fritidsaktiviteter her.

Kom og del din fritidsinteresse med os. Eller kom med lyst til at bruge tid med målgruppen, og sammen finder vi de rette rammer for samværet.

Hvor meget tid skal jeg bruge?

Vi stiller ikke krav til, hvor mange timer du skal bruge på din frivillige indsats. Der er forskellige muligheder.

Nogle aktiviteter er ad hoc, dvs. de bliver udbudt og afholdes, men gentages ikke kontinuerligt. Andre aktiviteter kører fast hver uge i en periode.

Inden du starter dit frivillige arbejde vil vi sammen aftale, hvor meget tid du kan og vil bruge.

Overtager jeg pædagogisk arbejde? 

Din frivillige indsats er en ekstra gode for borgeren. Du vil derfor aldrig overtage pleje, rengøring eller pædagogiske opgaver. 

Som frivillig vil du have en ansat medarbejder som fast kontaktperson.

Hvad får jeg retur?

Du får en masse gode stunder og oplevelser med nogle mennesker, der ofte anskuer verden på andre måder end du gør.

Du får mulighed for at stifte nye bekendtskaber med vores øvrige frivillige.

Efter 3 måneders frivillig arbejde vil du kunne bede om et frivilligbevis ved Aktivitets- og fritidskoordinator Signe Mønster Buchardt: Signe.Monster@randers.dk

Hvor kan jeg tilmelde mig eller finde mere info?

Du kan kontakte Aktivitets- og fritidskoordinator Signe Mønster Buchardt på telefon 30 69 08 27 eller mail: Signe.Monster@randers.dk.

Du kan også vælge at tilmelde dig som frivillig direkte på siden her.