Randers Kommunes Beskæftigelsesplan 2023

Beskæftigelsesplanen udgør samtidig kommunens beskæftigelsespolitik for 2023

I Randers Kommunes Beskæftigelsesplan 2023 kan du læse om:

  • De overordnede rammer og udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i 2023
  • Beskæftigelsesministerens mål for 2023
  • Indsatsen i jobcentret for de enkelte målgrupper
  • Økonomien på beskæftigelsesområdet
  • Beskæftigelsesindsatsens bidrag til opfyldelse af FNs Verdensmål for en bæredygtig udvikling
  • FN's Verdensmål 1.2 om at reducere fattigdom med 50 %
  • Jobcentrets resultatmål for indsatsen i 2023
  • Aftale mellem Randers Byråd og Sprogcenter Randers for 2023