Jobcenter

Vores vigtigste opgave er at hjælpe ledige i job og hjælpe virksomheder med at finde nye medarbejdere.

Hvis du har spørgsmål til din konkrete beskæftigelsessag, så skal du kontakte den medarbejder, som har din sag.

Hvis du har spørgsmål om din konkrete ydelsessag, skal du tale med din sagsbehandler hos Ydelseskontoret.

Hvis du har generelle spørgsmål, har behov for råd og vejledning i forbindelse med din jobsøgning eller har spørgsmål til ydelsen, du modtager, eller ønsker at søge om ydelse, skal du tale med Job og Ydelse. Du kan også tage fat i Job & Ydelse, hvis du ikke ved, hvem på Jobcenteret, du skal i kontakt med.

Hvis du har spørgsmål til dit forløb på uddannelseshjælp, f.eks. spørgsmål til din aktivering eller samtaler med din sagsbehandler, skal du kontakte UUR.

Her nedenfor finder du kontaktoplysninger og åbningstider for de forskellige indgange til kontakt hos Jobcenter Randers.

Jobcenter Randers
Regimentvej 10D
8930 Randers NØ
Tlf.: 8915 7800

Åbningstider:

 • Mandag: 09.00-14.30 + 15.00-17.00
 • Tirsdag-torsdag: 09.00-14.30
 • Fredag: 09.00-13.00

OBS! Disse åbningstider gælder i forhold til aftaler med forud indgået aftale hos din sagsbehandler eller job-/fastholdelseskonsulent.

Er du dagpengemodtager har din sagsbehandler telefontid hver morgen mellem kl. 08.30 og 09.00. I dette tidsrum kan sagsbehandleren kontaktes direkte på sit lokalnummer.

Er du virksomhed eller anden ekstern samarbejdspartner kan du ringe til Center for Virksomhedsservice og Rekruttering på 8915 7990 eller sende sikker post via: sikker_jobcenter@randers.dk.

Vil du som borger gerne møde en rekrutteringskonsulent, kan du uden tidsbestilling fremmøde hos Virksomhedsservice ved Indgang F (1. sal).

Ydelseskontoret
Regimentvej 10
8930 Randers NØ 
Tlf.: 8915 1515

BEMÆRK: Der er kun åben for personlig henvendelse efter aftale.

Telefontid

Mandag-fredag: 10.00-12.00.

På udbetalingsdage – den sidste hverdag i måneden: 10.00-14.30, dog kun kl. 13.00 på fredage.

Ønsker du at tale med din sagsbehandler

Du træffer din sagsbehandler pr. telefon – se telefontid ovenfor.

Ønsker du personlig betjening

Du kan henvende dig uden tidsbestilling hos Job & Ydelse, Regimentvej 10, Indgang H (1. sal), 8930 Randers NØ. Se under "Kontakt Job & Ydelse".

Job & Ydelse
Regimentvej 1
Indgang H, 1. sal lokale 1.087
8930 Randers NØ
Tlf.: 8915 7800

Åbningstider:

 • Mandag-fredag: 09.00-13.00

Hos Job & Ydelse har du f.eks. mulighed for:

 • ansøgning om kontanthjælp og booking af visitationssamtale.​
 • at aflevere en ansøgning personligt eller få hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet.
 • at få udleveret et ansøgningsskema til f.eks. en enkeltydelse eller ledighedsydelse under ferie.
 • at få hjælp til at anvende digitale systemer, som knytter sig til Ydelseskontoret, som f.eks. Mit Sygefravær.
 • at aflevere dokumentation til behandlingen af sin sag – gerne i vores postkasse.
 • at bestille tid til en samtale med deltagelse af tolk.
 • råd og vejledning indenfor de opgaver, der er knyttet til Ydelseskontoret.
 • information og vejledning i forhold til jobsøgning - herunder arbejde og jobsøgning i udlandet.
 • jobsøgning, brug af it-systemer Joblog/Jobnet mv. og anden vejledning og informationssøgning.
 • ansøgning om kontanthjælp og booking af visitationssamtale.

UUR - Ungdommens Uddannelseshus Randers
Sct. Peders Gade 25
8900 Randers C
Tlf.: 8915 4747

Åbningstider:

 • Mandag-torsdag: 09.00-14.30
 • Fredag: 09.00-13.00