Fleksløntilskud

Fleksløntilskud er det beløb, der udbetales som supplement til lønindtægt ved ansættelse i fleksjob efter 1. januar 2013

Beregning og udbetaling af fleksløntilskud foregår på Ydelseskontoret, Randers Kommune.

Hvis du flytter kommune

Hvis du er ansat i fleksjob efter 1. januar 2013, er det den nye kommune der skal udbetale fleksløntilskud  for hele den måned du er flyttet til kommunen.

Dvs. hvis du flytter pr. den 15. i måneden, skal den nye kommune betale dit fleksløntilskud for hele måneden. Dette kan først gøres, når der er modtaget sagsakter fra tidligere kommune.

Hvis du som ansat i fleksjob flytter til Randers Kommune, skal du henvende dig til fleksgruppen.