Supplerende kontanthjælp

Hvis du har en begrænset indtægt, kan du muligvis få supplerende kontanthjælp/uddannelseshjælp

Som udgangspunkt vil indtægten blive trukket fra din kontanthjælp krone for krone. Dog bliver der set bort fra et vist beløb, hvis din indtægt kommer fra et arbejde.

For at få udbetalt supplerende kontanthjælp skal du sende dokumentation for dine indtægter til Ydelseskontoret.

Herefter vil det blive beregnet, om du er berettiget til supplerende kontanthjælp. Vær opmærksom på, at der går cirka fem hverdage fra Randers Kommune har modtaget dokumentationen til pengene bliver udbetalt på din konto.

Du skal stå til rådighed og må ikke have opsigelsesvarsel

Når du får supplerende kontanthjælp / uddannelseshjælp skal du stadig stå til rådighed for arbejde / uddannelse. Da det blandt andet betyder, at du skal kunne overtage et fuldtidsarbejde med dags varsel, må du ikke have noget opsigelsesvarsel fra dit deltidsarbejde.

Hvis du har et opsigelsesvarsel - for eksempel i overenskomsten - skal din arbejdsgiver derfor underskrive en frigørelsesattest. Jobcenter Randers skal have modtaget frigørelsesattesten senest fem uger efter, du er begyndt på arbejdet - ellers kan du tidligst få supplerende kontanthjælp fra den dag, jobcenteret har modtaget attesten.

Spørg Jobcenter Randers, hvis du er i tvivl, om du skal have en frigørelsesattest til dit deltidsarbejde.