Ledighedsydelse

Er du godkendt til fleksjob og er ledig, kan du søge om ledighedsydelse.

Modtager du ledighedsydelse og flytter kommune, har du pligt til, at rette henvendelse til Jobcentret i den nye kommune.

For at være berettiget til ledighedsydelse fra første tilflytningsdato, skal du rette henvendelse til Jobcentret før du flytter til kommunen eller senest den første dag.  

Ved tilflytning til Randers kommune, skal du henvende dig på Jobcenter Randers, Fleksgruppen. Her kan du søge om ledighedsydelse.

Modtager du ledighedsydelse og ønsker at holde ferie, skal du kontakte din jobkonsulent i Fleksgruppen senest 2 uger før ferien ønskes afholdt.

Har optjent feriepenge i forbindelse med en ansættelse før eller efter godkendelse til fleksjob, skal de bruges før du kan modtage ledighedsydelse under ferie.

I tilfælde hvor feriepengene er lavere end ledighedsydelse, beregner Randers Kommune, Ydelseskontoret et supplerende beløb.

Skal feriekortet underskrives, er det din jobkonsulent i Fleksgruppen som gør dette.

Du skal aftale din ferie med din arbejdsgiver, og sende en ansøgning om ledighedsydelse under ferie.

Det er vigtigt, at du søger om ledighedsydelse under ferie, før ferien starter. Du vil ikke været berettiget til ledighedsydelse under ferie, hvis du først søger, efter ferien er startet.

Ansøg om ledighedsydelse ved ferieafholdelse på Borger.dk.

Hvis du ikke kan betjene dig selv digitalt

Hvis du ikke kan betjene dig selv digitalt, kan du henvende dig på Ydelseskontoret og få ansøgningsskemaet udleveret.

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, skal du aflevere det hos Ydelseskontoret, Regimentvej 1,1., 8930 Randers NØ.

Hvis du er ansat i et fleksjob og bliver opsagt, skal du ringe til Jobcenter Randers, Fleksgruppen.

Du er berettiget til ledighedsydelse fra 1. ledighedsdag, hvis du har henvendt dig senest på første ledighedsdag. 

Personlig henvendelse kan ske til Job og Ydelse, Regimentvej 10, Indgang H, hvor din henvendelse vil blive registreret og videregivet til Fleksgruppen.