Om sygedagpenge

Du kan her læse om dine muligheder for at få sygedagpenge fra din arbejdsgiver eller kommunen.

Du har mulighed for at få sygedagpenge fra din arbejdsgiver eller kommunen, hvis du er syg eller er kommet til skade og på den baggrund ikke kan arbejde i en periode.

I selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær kan du sende oplysninger, som Randers Kommune skal bruge til at behandle din sygefraværssag.

Fokus på fastholdelse

Langt de fleste er kun sygemeldt i en kort periode, men hvis du er syg i længere tid, har jobcenteret fokus på, at du under dit sygdoms- og behandlingsforløb fastholder din tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor vil du løbende være i kontakt med jobcenteret undervejs i dit sygdomsforløb. Formålet er, at du i videst muligt omfang kan vende tilbage til arbejdsmarkedet igen. 

Betingelser

For at få sygedagpenge skal du bo i Danmark, og desuden er der visse betingelser, du skal opfylde alt afhængigt af, om du er i arbejde, selvstændig eller ledig. Hvis ikke du opfylder betingelserne for at få sygedagpenge, kan du i stedet søge kontanthjælp.