Løntilskud for førtidspensionister (skånejob)

Løntilskud for førtidspensionister er for dig, som ikke kan arbejde på almindelige vilkår.

Fra den 1. januar 2017 bliver det obligatorisk at søge tilskud via Nemrefusion jf. §92, stk 2 i Bekendtgørelse om ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det betyder, at efter 1. januar 2017 vil anmodninger, som er sendt med posten eller mailet til os, ikke kunne behandles.

Det skema, som du skal udfylde i Nemrefusion hedder Nemrefusion – Løntilskudsrefusion. Skemaet kan findes ved at gå ind på Virk.dk og skrive Nemrefusion – Løntilskudsrefusion i søgefeltet. Husk at vedhæfte lønsedler.

Giver det anledning til spørgsmål, kan du ringe til Nemrefusion på telefonnummer 44 60 72 13.

Anmodning om løntilskud - VIRK

Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis du er førtidspensionist.

Det er en betingelse, at du ikke er i stand til at få eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet.

Jobbet behøver ikke være et særligt tilrettelagt job, men vil ofte være det.

Et job med løntilskud for førtidspensionister kan oprettes i både offentlige og private virksomheder.

Der er tale om permanente job indtil normal pensionsalder.

Jobbet kan oprettes inden for alle arbejdsområder og funktioner, og kan være på enten fuld tid eller deltid.

Et job med løntilskud for førtidspensionister er tilpasset arbejdsevnen, og der tages udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Det er Randers Kommunes ansvar at sikre, at din arbejdsgiver er indforstået med at tage de nødvendige skånehensyn.

Du skal, i samarbejde med de faglige organisationer, aftale løn- og arbejdsvilkår med arbejdsgiveren.

En arbejdsgiver kan få et fastlagt offentligt tilskud per time.

Skal du have lavet mindre ændringer af indretningen på arbejdspladsen, eller har du brug for nogle særlige arbejdsredskaber, kan du søge om tilskud.

For at få tilskud skal hjælpemidlerne være af afgørende betydning for, om du kan klare dit arbejde.

Hvis du ønsker at søge om job med løntilskud for førtidspensionister, skal du henvende dig til Jobcenter Randers, Fleksgruppen. Her kan du få råd og vejledning om dine muligheder.

Kontakt Fleksgruppen hos Jobcenter Randers, hvis du har yderligere spørgsmål.