Dine styrker i Fokus

Et tilbud til dig der er dagpengemodtager, sygedagpengemodtager, jobparat kontanthjælpsmodtager - og har fysiske og/eller psykiske udfordringer, som begrænser dig i forhold til job- og uddannelsesmuligheder.

Hvem kan deltage?

 • Har du fysiske og/eller psykiske udfordringer, der skal tages hensyn til i et job eller under uddannelse?
 • Har du fysiske og/eller psykiske udfordringer, der hindrer dig i at komme i job eller uddannelse?
 • Har du behov for hjælpemidler for at kunne varetage et job og/eller en uddannelse?
 • Har du et kontaktforløb ved jobcentret som dagpengemodtager eller jobparat kontanthjælpsmodtager?

Så har du mulighed for at deltage i et tilbud, som netop har fokus på at hjælpe dig med at få tilknytning til arbejdsmarkedet eller komme i uddannelse.

Hvad går det ud på?

Du vil blive tilknyttet en personlig jobformidler/vejleder, som sammen med dig vil:
 • Kortlægge hvilke arbejdsfunktioner og–opgaver, der passer dig
 • Lægge en konkret plan for, hvordan du når dine job– og uddannelsesmål
 • Skabe kontakt til virksomheder
 • Matche dig til konkrete jobs
Din personlige jobformidler/vejleder tilbyder også at:
 • Deltage i jobsamtaler sammen med dig, hvis du ønsker dette
 • Skabe kontakt til jobcentrets handicapkonsulent, som kan vurdere, om du har behov for kompenserende støtteordninger for at kunne varetage et job eller gennemføre en uddannelse
 • Følge dig i en periode efter en eventuel ansættelse/opstart på uddannelse
Du kan vælge mellem:
 • Gruppeforløb
 • Individuelt forløb
 • Efterværn

Alle tre tilbud er af 10 ugers varighed med fremmøde en gang om ugen.

Hvordan kommer jeg med?

 1. I første omgang skal du sammen med din sagsbehandler/jobkonsulent udfylde et opsporingsskema. Skemaet indeholder nogle spørgsmål om dine udfordringer, og hvordan du oplever dem som begrænsninger i forhold til job– og uddannelsesmuligheder.
 2. Herefter vurderer du sammen med din sagsbehandler/jobkonsulent, om et af de tre tilbud giver mening for dig. Hvis I bliver enige om, at det giver god mening for dig, vil du blive inviteret til en visitationssamtale hos den personlige jobformidler/vejleder.
 3. Den personlige jobformidler/vejleder vil, på baggrund af en dialog med dig, vurdere, om du skal tilbydes et af de tre tilbud for at nå dine job/uddannelsesmål.

Hvad sker der efter visitationssamtalen?

Den personlige jobformidler/vejleder vil sende dig en invitation til opstart i dit tilbud indeholdende opstartsdato og andre praktiske informationer.

Du vil efterfølgende være i løbende kontakt med den personlige jobformidler/vejleder.

Gruppeforløb, individuelt forløb og efterværn

Dit tilbud vil løbe over 10 uger med fremmøde/telefon/email en gang om ugen i Individuelt forløb og Efterværn. Tidspunktet aftales individuelt fra gang til gang. Følger du et Gruppeforløb, er der fremmøde en gang om ugen på fredage fra klokken 9.00-12.00.

Når du takker ja til at deltage i et af de tre tilbud, forpligter du dig til at deltage i alle 10 uger. I dit tilbud kommer du til at arbejde med:
 • Dine kompetencer
 • Dine ressourcer
 • Dine styrker
 • Dine udfordringer set i forhold til din funktionsnedsættelse
 • Kompenserende handicapordninger
 • Jobmatch

 

Find os her

Jobcenter Randers
Regimentvej 16, Indgang F, 1. sal, lokale 1.107
8930 Randers NØ

Tlf.: 8915 7800