Vil du klage?

Hvis du er utilfreds med en afgørelse, har du mulighed for at klage. Som hovedregel har du fire uger til at klage

Hvis du er utilfreds med en afgørelse, som Jobcenter Randers har truffet, har du mulighed for at klage. Det kan for eksempel være, hvis du mener du har fået et urimeligt aktiveringstilbud, hvis du har fået afslag på uddannelse eller, hvis du ikke mener, at sagsbehandlingen har været i orden.

Som hovedregel har du fire uger til at klage regnet fra den dag, hvor Jobcenter Randers har givet dig afgørelsen. Du skal indgive din klage til Jobcenter Randers.

Når Jobcenter Randers modtager din klage, vil din sag blive genvurderet. Hvis Jobcenter Randers, efter at have genvurderet sagen, stadig ikke giver dig medhold, vil din klage blive sendt videre til Ankestyrelsen.