Dyrehold

Vil du klage over gener fra husdyrhold? Du har mulighed for at klage til Randers Kommune over gener fra husdyrhold.

Er klagen berettiget, vil der blive stillet krav om ændringer af driften eller anlægget, således at generne nedbringes.

Hvem klagen skal indsendes til afhænger af om der er tale om dyrehold i byzonen, eller i landzonen.

I Byzone

Henvend dig til ejeren af dyrene inden du indsender klage. Prøv at løse problemerne i fællesskab. Kan det ikke lade sig gøre, er det altid en god idé at tage en snak med Natur & Miljø, By og industrimiljø  inden klagen indsendes.

Klager skal være skriftlige. Du kan benytte vores klageskema.

Holder du høns eller andre fugle i fangenskab skal du være opmærksom på, at de ikke må være til væsentlig gene for dine naboer.

Det betyder at:

  • Dyrene skal holdes inde i buret om natten, og må ikke lukkes ud før kl. 7.00 på hverdage og kl. 8.00 i weekender og på helligdage.
  • Hønsehuset/buret skal udformes således, at det sikres mod støjgener fra galende haner mv. indtil ovennævnte tidspunkter. Erfaringsmæssigt kan dette sikres ved, at der ikke trænger lys ind i buret.
  • Rengøring ved dyrene skal sikre, at der ikke opstår uhygiejniske forhold, der giver lugtgener ved naboen eller kan skabe tilhold af skadedyr som rotter
  • indhegning skal sikre, at dyrene ikke tager ophold hvor de ikke er ønsket.

Det er ikke tilladt at have erhvervsmæssigt dyrehold i byen og i et sommerhusområde. Det er heller ikke tilladt at have heste, køer, får og lignende større dyr som hobby i byen og i et sommerhusområde.

I landzone

Henvend dig til ejeren af dyrene inden du indsender klage. Prøv at løse problemerne i fællesskab. Kan det ikke lade sig gøre, er det altid en god idé at tage en snak med Natur & Miljø, Landbrugsgruppen inden klagen indsendes.

Klager skal være skriftlige. Du kan benytte vores klageskema eller skrive klagen selv. Klagen skal sendes til:

Randers Kommune
Miljø og Teknik
Laksetorvet
8900 Randers
Mrk. "Landbrugsgruppen"

Eller til e-mail landbrug@randers.dk