Lugt

Såfremt du ofte oplever væsentlige lugtgener har du mulighed for at klage over forholdet til kommunen.

Lugtgener kan opstå af mange ting, og lugtgener har typiske begrænset varighed. Det kan være lugten af, at naboen steger frikadeller, eller at der bliver tømt kloak.  

Grunden til at lugt som regel hurtigt forsvinder hurtigt igen, er at de lugtende partikler spredes til omgivelserne og bliver derved fortyndet så meget at de til sidst ikke kan lugtes.

Nogle lugtgener optræder med jævne mellemrum eller på bestemte tidspunkter af døgnet. Såfremt, at lugtgenerne går hen og får en mere permanent karakter og bliver til en væsentligt gene i ens beboelse er det muligt at klage til kommunen over lugtgenerne.

Hvordan klager jeg?

Inden du skriver en klage til kommunen over forholdet, kan du evt. selv prøve at rette henvendelse til den, som er ansvarlig for de opståede gener.

Klager skal være skriftlige. Du kan benytte vores klageskema.