Fredninger

Siden 1917 har man i Danmark benyttet fredninger til at bevare og beskytte dyr og planter, deres levesteder, landskabstyper og steder af kulturhistorisk interesse.

En fredning skal indeholde en bestemmelse om formålet med fredningen, og med en fredning bestemmes de fremtidige anvendelsesmuligheder for området.

Lovbestemmelserne om fredning findes i Naturbeskyttelseslovens kapitel 6. Kort over fredede områder i Randers Kommune kan ses på webkort.randers.dk , ved at vælge temaet fredninger. Når man søger information på det enkelte areal kan man også få fredningskendelsen frem.

Fredningsnævn

Ønsker du at gennemføre en aktivitet i et af de fredede områder, er det vigtigt først at kontakte Fredningsnævnet for Region Midtjylland for at forhøre sig om aktiviteten kræver en dispensation.

Husk at oplyse hvad projektet drejer sig om, og med en skitse eller et kort skal vises, hvor projektet ønskes gennemført. Husk altid at oplyse om ejendommens matrikelnummer. Det er også vigtigt at begrunde, hvorfor projektet skal placeres i fredningen.