Læsten Bakker og Skals Ådal

Randers Kommune samarbejder med Den Danske Naturfond om drift og pleje af 61 hektar, som Den Danske Naturfond ejer i Læsten Bakker

Skalsådalen med Læsten Bakker ligger blot 11 km vest for Randers mellem Viborgvej og Fussingøskovene.

Randers Kommune samarbejder med Den Danske Naturfond om drift og pleje af 61 ha som Den Danske Naturfond ejer i Læsten Bakker. Målet er at opkøbe yderligere arealer, og indgå frivillige aftaler med private lodsejere og landmænd om naturgenopretning.

Området er en naturperle med den største kendt biodiversitet i Randers Kommune. Landskabeligt er området helt særligt og de lysåbne områder i bakkerne gør, at landskabets former træder frem.

Fordi området er så særligt, er det fredet og en del af Natura-2000 området Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals mm. Derfor har Randers Kommune en særlig forpligtigelse i området.

Der er offentlig adgang i bakkerne, og der er stier. Man kan bl.a. gå ad ruten over ådalen til Fussingø på 6 km.