LIFE-projekter

LIFE er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø og klimapolitik.

Randers Kommune og Naturstyrelsen Kronjylland samarbejder om at genoprette dele af Tuemosen, der ligger mellem Læsten Bakker og Fussingø-skovene. Projektet indgår i et stort EU støtte projekt sammen med 9 andre moser i Danmark.

Projektområdet udgør sammen med Naturstyrelsens del ca. 40 hektar. I området ligger vandskellet for de to åer Nørreå og Skals Å og her var tidligere et stort moseområde med bl.a. højmose. Man har tidligere anvendt området til at grave tørv, og efter 2. Verdenskrig indvandt man i stor stil tørv til brændsel, både i form af indvinding i tørvegrave med også med smuldharvning i op til 90 centimeters dybde. Efter indvindingen af tørv ophørte fremstod højmosen som sort, tør og gold. Siden da har naturen langsomt indtaget mosen, men for at en højmose skal kunne genoprettes skal vandet kunne blive i mosen. 

Som led i projektet er det tanken, at der skal der lukkes nogle grøfter og ryddes for nåletræer - alt sammen for at sikre at holde vandet i mosen. Hermed er der gode chancer for at genoprette den højmose, der engang fandtes. Projektet løber indtil udgangen af 2021. 

Området ligger i et internationalt naturbeskyttelsesområde også kaldet et Natura2000-område. Randers Kommune er derfor forpligtiget til at lave og gennemføre handleplaner, der sikrer, at mosen i området opnår en god naturtilstand. 

Læs mere om LIFE-projektet i Tuemosen på link til siden: www.raisedbogsindenmark.dk

Life Natura 2000 logo

 

Randers kommune er gået sammen med Viborg, Aalborg, Rebild, Jammerbugt, Mariagerfjord, Skive og Vesthimmerland, landbruget og Naturstyrelsen om et integreret naturprojekt, der har undertitlen "Landmanden som naturforvalter".

Projektet skal sikre værdifuld natur i 11 udvalgte Natura2000 områder i Himmerland og Midtjylland. I Randers Kommune er det områder fra Læsten bakker i vest til Kastbjerg i Nord. Indsatserne bliver fordelt på flere delområder langs Skals å og Kastbjerg å.

Områderne skal bevare og beskytte en række sjældne og truede naturtyper, vilde fugle, plante- og dyrearter, som ellers vil gå tabt, hvis ikke områderne bliver græsset eller plejet.

Der fokuseres på at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren for landbruget. Dog er det frivilligt for den enkelte landmand at deltage i projektet.

Projektet finansers med 130 millioner kr. hvor EU betaler 77,7 mio. kr., Miljøministeriet 33 mio. kr., Kommunerne 8 mio. kr. og resten finansieres af Aage V. Jensens Fonde og 15. Juni Fonden.

Læs mere om Landmanden som naturforvalter på www.life-natureman.dk

Logo for samarbejdspartnere i Life IP Natureman