Pleje af grønne områder

Plejen af de grønne områder er i Randers Kommune baseret på kvalitetsbeskrivelser.

Alle de grønne områder har en specifikt pleje som kan ses i kvalitetsbeskrivelserne for Udvikling, miljø og teknik.

Den grønne vedligeholdelse vægter at øge biodiversiteten og dette vil ske gennem øget brug af stauder, blomstrende buske, frugttræer, blomsterbede, vilde blomsterblandinger og plantning af træer.

Kvasbunker vil blive efterladt i læbælter, øget brug af høslet, i større omfang bruge hjemmehørende danske arter, foretage skånsom beskæring af træer frem for fældning, etablere insektvenlige stenbunker m.m.

Det er dog ikke alle steder biodiversiteten øges, hvis det ikke er hensigtsmæssigt eller praktisk muligt på grund af f.eks. jordforhold.

Vejledning til kortet

Hvis du zoomer ind på kortet, vil der fremkomme nogle labels med pleje niveau for hver element. F.eks. GR 7 (Naturgræs). Du kan i den øverste grå bjælke trykker på informations 'i' og derefter på det element du ønsker at se plejen for og et info vindue åbnes.

For at se hvilke pleje dette giver, skal du gå i kvalitetsbeskrivelserne for Udvikling, miljø og teknik. Du kan i signaturforklaringen springe til de forskellige elementer. Kvalitetsbeskrivelserne er tilpasset den økonomi der er afsat til opgaven.