Skybrud

Flere skybrud har medført kloak-oversvømmelser, der ofte kan føre til oversvømmelse af kældre og udendørs arealer.

Hvis din kælder bliver oversvømmet med spildevand fra kloakken, så skal du beskytte dig selv, når du vil gøre rent i din kælder. Man kan blive syg af at opholde sig i en vandskadet kælder, eller hvis man har været i direkte kontakt med det forurenende vand. 

Statens Serum Institut konstaterede to tilfælde af sygdommen leptospirose eller Weils sygdom som følge af ophold på steder, hvor der var oversvømmet efter skybruddet i København i 2011. Én mand afgik ved døden efter at have været i kontakt med det forurenede vand.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat, der beskriver de forholdsregler, som man bør tage ved håndtering af regn- og kloakvand. De anbefaler, at man helt undgår hudkontakt med vandet ved at beskytte sig med gummistøvler og handsker under arbejdet. Umiddelbart efter du er færdig med arbejdet, bør du gå i bad. Efter brug bør tøjet kasseres eller kogevaskes.

Skulle grønsagerne i køkkenhaven være blevet oversvømmet af vand fra kloakken, bør disse overhovedet ikke spises, medmindre de kan koges. Små børn bør undgå at opholde sig på arealer som nyligt har været oversvømmet af kloakvand. Sand i en sandkasse, som har været oversvømmet, bør udskiftes.

Hvis din kælder har været oversvømmet, så tag kontakt med Vandmiljø Randers A/S. De registrerer de steder, som har haft problemer med spildevand i kælder i forbindelse med et skybrud.