Vandmiljø Randers

Anlæg og drift af kommunalt spildevand varetages af aktieselskabet Vandmiljø Randers.

Randers Kommune ejer selskabet. Anlægsopgaverne omfatter etablering af nye kloakker i byggemodninger, nyanlæg eller udbygning af pumpestationer, bassiner og renseanlæg m.m. Og driften består af tømning af bundfældningstanke ud driften af renseanlæg, pumpestationer m.m.

Du kan se mere om anlæg og drift på spildevandsområdet på Vandmiljø Randers' hjemmeside. Her kan du også finde oplysninger om tilslutningsbidrag, forbrugsafgifter mm.