Logiværterklæring

En logiværterklæring er en anmodning om bekræftelse af indflytning.

Hvis du har modtaget blanketten om logiværterklæring eller en anmodning om bekræftelse af indflytning, skal du som logivært oplyse, hvem der flytter til og fra din ejendom eller lejlighed, og hvem der bor eller opholder sig i ejendommen eller lejligheden. Hvis du bor på en c/o-adresse, kan kommunen kræve, at ejeren/lejeren med en logiværterklæring bekræfter, at du bor hos ham eller hende.

Blanketten bliver fremsendt i de tilfælde, hvor der meldes flytning til en bolig, hvor der i forvejen står tilmeldt en eller flere personer. Du skal udfylde og underskrive blanketten, uanset om de personer, der står nævnt på blanketten, er dine børn, pårørende, logerende eller andre personer. Du har pligt til at udfylde blanketten, uanset om du kan bekræfte eller afkræfte indflytningen.

Kommunen har pligt til at ajourføre CPR-registeret om, hvem der flytter til eller fra en ejendom eller lejlighed. For at sikre en korrekt registrering har kommunen ret til at indhente oplysninger hos en husejer eller lejer om, hvem der bor eller opholder sig på en given adresse.