Adresseforespørgsel

Du kan få udleveret oplysninger fra CPR om andre personer med undtagelse af personer med navne- og adressebeskyttelse.

Du kan få udleveret oplysninger fra CPR om andre personer og få f.eks. aktuelle navne- og adresseoplysninger - medmindre personen har registreret navne- og adressebeskyttelse. Du kan også få at vide, om personen er død, rejst til udlandet eller er umyndig.

For at få udleveret oplysninger skal du dog forud kunne identificere den person, du ønsker oplysninger om ved enten navn og adresse, navn og fødselsdato eller navn og CPR-nummer.

Hvad koster en adresseforespørgsel?

Alle private og private virksomheder skal betale for en adresseforespørgsel.

Det koster 75 kr. pr. person, du forespørger på. Det er ikke muligt efter bestilling af adresseforespørgslen at fortryde købet og få beløbet retur.

Det er selve forespørgslen, der koster 75 kr. pr. person, du søger på, og du kan derfor ikke få pengene retur, hvis du ikke har ret til at få oplyst en adresse.

Hvor og hvornår får jeg svar?

Hvis personen kan entydigt identificeres og ikke har beskyttet adresse, vil du med det samme modtage svar på din forespørgsel. Entydigt identificeres betyder, at du skal kunne oplyse navn (nuværende eller tidligere) samt enten fødselsdato, personnummer eller adresse (nuværende eller tidligere).  

Hvis personen ikke kan entydigt identificeres eller har beskyttet adresse, vil kommunens sagsbehandling afgøre, om du vil kunne få oplyst personens nuværende adresse. Vær opmærksom på, at der kan være op til 14 dages sagsbehandlingstid.

Hvis du, før du anvender selvbetjeningsløsningen, er tilmeldt til at modtage Digital Post fra offentlige myndigheder, vil du modtage svaret i din digitale postkasse/e-Boks.

Foruden det svar du straks vil kunne se og udskrive fra selvbetjeningsløsningen, vil vi også – såfremt du vælger dette – fremsende din adresseforespørgsel til din folkeregisteradresse.