Grundlovsceremoni

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du medvirker i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du deltage i en grundlovsceremoni.

Du skal tilmeldes grundlovsceremonien i din bopælskommune, du kan ikke tilmelde dig i andre kommuner.

Ved ceremonien skal du give hånd til borgmesteren og du skal udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Randers Kommune afholder en grundlovsceremoni to gange om året fra 2020.

Den næste grundlovsceremoni bliver afholdt mandag den 28. marts 2022 på Det gamle Rådhus, Rådhustorvet 1, 8900 Randers. Til efteråret vil endnu en grundlovsceremoni finde sted.

Tilmelding til grundlovsceremonien til efteråret kommer til at kunne ske her på siden.

Det er tilladt at have en ledsager med. Der opfordres til at følge sundhedsmyndighedernes generelle COVID-19 anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i forsamlinger i øvrigt. 

Folketinget behandlede i november og december 2019 Lovforslag om indfødsret (L41)

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Legitimation

Gyldig legitimation med foto skal være en af de tre nedenstående ting:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.