Grundlovsceremoni

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du medvirker i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du deltage i en grundlovsceremoni.

Du skal tilmeldes grundlovsceremonien i din bopælskommune. Du kan ikke tilmelde dig i andre kommuner.

Ved ceremonien skal du give hånd til borgmesteren, og du skal udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Randers Kommune afholder grundlovsceremoni to gange om året.

Det er tilladt at have en ledsager med.

Folketinget behandlede i november og december 2019 Lovforslag om indfødsret (L41)

Vær opmærksom på, at det er en betingelse for din deltagelse i en grundlovsceremoni, at du har udfyldt og underskrevet Tro- og love erklæring og sendt den til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien og om Tro- og love erklæring på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Legitimation

Gyldig legitimation med foto skal være en af de tre nedenstående ting:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.