Grundlovsceremoni

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du medvirker i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du deltage i en grundlovsceremoni.

Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Reglen om, at kommende statsborgere skal give hånd i forbindelse med, at de bliver danske statsborgere, er suspenderet midlertidigt. Det betyder, at der i de love om tildeling af statsborgerskab, som trådte i kraft den 3. juli 2020 og den 5. januar 2021, ikke bliver stillet krav om, at ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonier for at blive danske statsborgere. Regeringens midlertidige suspendering af håndtrykket skal ses i lyset af COVID-19 og de nuværende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om ikke at udsætte sig selv og andre for smitte ved at give hånd.

Randers Kommune afholder en grundlovsceremoni to gange om året fra 2020.

Den næste grundlovsceremoni bliver afholdt mandag den 2. august 2021 fra kl. 15:00-17:00 på Det gamle Rådhus, Rådhustorvet 1, 8900 Randers, men vi kan desværre ikke tage imod flere tilmeldinger til denne grundlovsceremoni. Til efteråret vil endnu en Grundlovsceremoni finde sted. Datoen er endnu ikke fastsat.

Det er tilladt at have en ledsager med. Der opfordres til at følge sundhedsmyndighedernes generelle COVID-19 anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i forsamlinger i øvrigt. 

Folketinget behandlede i november og december 2019 Lovforslag om indfødsret (L41)

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto og den "blanket til afgivelse af erklæring", som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig.

Gyldig legitimation med foto skal være en af de tre nedenstående ting:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.