Grundlovsceremoni

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du medvirker i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om om dansk statsborgerskab, skal du deltage i en grundlovsceremoni.

Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Som del af ceremonien, skal du også give hånd til en embedsmand.

Randers Kommune afholder en grundlovsceremoni to gange om året fra 2020.

Den første grundlovsceremoni i Randers Kommune afholdes den 17. februar 2020 kl. 16:00 på Det gamle Rådhus, Rådhustorvet 1, 8900 Randers.

Folketinget behandlede i november og december 2019 Lovforslag om indfødsret (L41).

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Tilmelding

Du tilmelder dig grundlovsceremonien via en formular. Du skal bruge NemID for at udfylde formularen.

Formularen vil være tilgængelig her på siden i tilmeldingsperioden.

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto og den "blanket til afgivelse af erklæring", som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig.

Gyldig legitimation med foto skal være en af de tre nedenstående ting:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.