Grundlovsceremoni

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du medvirker i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du deltage i en grundlovsceremoni.

Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Fordi Folketinget den 23. juni 2020 har vedtaget lovforslag L 180, vil der ikke blive stillet krav om, at ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonier for at blive danske statsborgere. 

Randers Kommune afholder en grundlovsceremoni to gange om året fra 2020.

Den næste grundlovsceremoni i Randers Kommune afholdes

Mandag den 15. marts 2021 kl. 16.00

På grund af corona-situationen kan vi endnu ikke oplyse lokationen for afholdelsen. Tilmeldte ansøgere vil få nærmere besked, når vi ved, hvor ceremonien afholdes.

Der opfordres til at følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i forsamlinger i øvrigt. 

Folketinget behandlede i november og december 2019 Lovforslag om indfødsret (L41)

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Du tilmelder dig grundlovsceremonien via en formular. Du skal bruge NemID for at udfylde formularen. 

Tilmeldingsfristen til grundlovsceremonien den 15. marts er den 28. februar.

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto og den "blanket til afgivelse af erklæring", som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig.

Gyldig legitimation med foto skal være en af de tre nedenstående ting:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.