Oftest stillede spørgsmål om Digital Post

Her finder du en række af de oftest stillede spørgsmål om Digital Post

Borger.dk og e-Boks.dk er sikre hjemmesider, hvor du kan læse din digitale post fra offentlige myndigheder og private virksomheder.

Hvis du har givet lov til at Digital Post skal vise indholdet fra private afsendere sammen med din digitale post fra offentlige myndigheder, behøver du kun at tjekke Digitale Post et af stederne. Du kan give lov til dette i profilindstillinger i din digitale postkasse. Du finder profilindstillinger under menu, og herefter skal du vælge at redigere din profil.

Hvis du ikke har et NemID; og fx har fået en indkaldelse fra dit sygehus, som du skal læse med det samme - kan du henvende dig i borgerservice. Her kan medarbejderne udlevere et til dig. Det er vigtigt, at du medbringer gyldig legitimation for at få udleveret et NemID.

Skærmkrav til borger.dk

Borger.dk er udviklet med fokus på at gøre portalen let tilgængelig for populære browsere som Internet Explorer, Firefox og Google Chrome. Din browser (dit internetprogram) skal dog være opdateret for at få den bedste sikkerhed.

Tekniske krav til Digital Post

Du kan læse om, hvordan du indstiller din browser (dit internetprogram) til at kunne se din digitale post bedst muligt:

Selv om flere og flere offentlige myndigheder sender posten digitalt, vil der fortsat blive sendt almindelige papirbreve fra det offentlige i en periode. Du skal derfor stadig huske at tjekke din fysiske postkasse.

Desuden er der typer af post, som ikke kan sendes digitalt, fx sundhedskort, prøveglas mv.

Hvis du har gemt et dokument i dit arkiv i Digital Post kan du videresende det, hvis det har behov for det.

Sådan gør du:

 • klik på ’Digital Post’ øverst på borger.dk 
 • log ind med NemID
 • tryk på ”Skriv ny post”
 • hvis din besked er til en offentlig myndighed, kan du ofte finde den ved at trykke ”Vælg modtager” - vær opmærksom på, at der kan være underkategorier i samme offentlige myndighed, som kan finde ved at trykke på tegnet til venstre for navnet. 
 • vælg hvad din besked handler om i ’Angiv hvad din den forespørgsel drejer sig om’
 • udfyld emne og tekstfelt
 • tryk på det lille ikon, der forestiller en papirclips ”📎”  og vælg ’Vedhæft dokument fra dit arkiv’
 • marker dokumentet i boksen til venstre og tryk ”Vedhæft” i den grønne boks
 • klik på ’Send’.

Visse meddelelser kan ikke besvares direkte. Det er myndighederne, der vælger, om borgernes skal kunne besvare meddelelsen.

Kan du ikke svare på meddelelsen, kan du i stedet sende en ny besked til myndigheden. Det sker også via Digital Post. Det sikrer, at henvendelsen kommer det rette sted hen i myndigheden, og at din henvendelse bliver behandlet hurtigt.

Endelig er der en del henvendelser, hvor du skal bruge en digital selvbetjeningsløsning for at komme videre – fx når du skal skrive sit barn op til skole eller dagtilbud.

Vi arbejder løbende på, at myndighederne henviser borgeren direkte til, hvor de kan kontaktes i forhold til en konkret meddelelse. Det kan være et link til en konkret postadresse i Digital Post eller at give borgerne mulighed for at besvare direkte i tråden de steder, hvor det giver mening.

Kan jeg skrive til offentlige myndigheder både fra borger.dk og e-Boks?
Du kan skrive til de offentlige myndigheder, der har tilsluttet sig Digital Post som offentlige afsendere, både på borger.dk og e-Boks.dk.

Når du fylder 15 år modtager du et papirbrev umiddelbart efter din 15-års fødselsdag.

Du vil modtage følgende brev:

Herefter er det dit eget ansvar at læse din digitale post og forholde sig til posten, som var det et fysisk brev. For at læse den digitale post, skal du have et NemID. Hvis du ikke har det, kan du bestille et på følgende link:

Hvis du allerede har et NemID til din bank, skal du koble en digital signatur til dit nuværende NemID. Du kan bestille en digital signatur på følgende link:

Når dit barn fylder 15 år modtager han/hun et orienteringsbrev på papir umiddelbart efter sin 15-års fødselsdag. Herefter er det dit barns eget ansvar at læse den digitale postkasse og forholde sig til posten, som var det et fysisk brev.

For at læse den digitale post, skal dit barn have et NemID. Hvis han/hun ikke har det, kan det bestilles på:

Som forældre kan du fx hjælpe dit barn ved at holde øje med brevet og bestille NemID, hvis dit barn ikke har et. Første gang dit barn skal logge ind i Digital Post, kan du guide dit barn og hjælpe med at få opsat SMS- eller mailadvisering, således at dit barn får besked hver gang der er ny post i den digitale postkasse.

Herunder finder du vejledninger til, hvordan du læser Digital Post og opsætter mobilnummer og mail, så dit barn kan få besked om ny Digital Post:

Når en borger dør, vil alle adgange til postkassen blive spærret. Det vil sige, at den afdøde borgers adgang slettes samt eventuelle personer, der er givet læseadgang. Myndighederne kan ikke længere sende post til afdødes digitale postkasse, men private virksomheder kan stadig sende til eBoks, indtil postkassen afmeldes.

Den afdødes postkasse opbevares efter dødsfaldet. Dokumenter fra det offentlige opbevares i afdødes postkasse i 5 år. Hvis afdøde benyttede eBoks til at modtage post fra private afsendere, som eksempelvis banker og forsikringsselskaber, forbeholder e-Boks sig ret til at slette dokumenter fra private afsendere 15 måneder efter dødstidspunktet.

Hvis du som efterladt ønsker adgang til afdødes postkasse, skal du udfylde og indsende nedenstående blanket sammen med en kopi af skifteretsattesten, hvis du ønsker at få adgang til e-Boksen. Herefter vil du få adgang via din egen e-Boks i form af en læseadgang. 

Hvis du ønsker at afmelde afdødes e-Boks, så private virksomheder ikke længere kan sende post, skal du udfylde samme nedenstående blanket, samt indsende en kopi af dødattesten.

En person, der er kommet under værgemål, kan fritages for brug af Digital Post fra det offentlige. Fritagelsen sker ved, at værgen ved personligt fremmøde i Borgerservice søger kommunen om fritagelse og i den forbindelse foreviser værgebeskikkelsen samt legitimation for egen identitet.

Der er mange gode grunde til at indføre Digital Post:
 • Sikkerheden er høj, fordi Digital Post er knyttet til dit NemID og dit CPR-nummer.
 • Du kan modtage og sende den digitale post uafhængigt af posthusets åbningstider og postbuddets rute.
 • Din digitale post følger dig - også når du skifter postadresse eller e-mail.
 • Din digitale post bliver automatisk gemt og opbevaret, så du til enhver tid kan finde og dokumentere din korrespondance med det offentlige.
 • Du kan se din digitale post fra alle computere – så længe de overholder sikkerhedskravene.
 • Det er en hurtig og billig kommunikationsform, hvor både du og det offentlige sparer porto og papir.
 • Det skåner miljøet.

Hvis du ikke har fast bopæl i Danmark, er du ikke underlagt loven om offentlig Digital Post. Derfor er det heller ikke et krav, at du har en digital postkasse, med mindre du selv ønsker det.