Oftest stillede spørgsmål om Digital Post

Her finder du en række af de oftest stillede spørgsmål om Digital Post

e-Boks A/S er det firma, som i dag leverer it-systemet bag den offentlige digitale postløsning, Digital Post. Denne løsning drejer sig kun om digital post sendt til eller fra det offentlige, fx en kommune, en styrelse eller et hospital. Det er ved lov bestemt, at du som borger er forpligtet til at kunne modtage digital post fra offentlige myndigheder, med mindre du er blevet fritaget.

Firmaet e-Boks A/S har også en privat digital postløsning, e-Boks, som kan levere digital post fra private virksomheder, fx banker og forsikringsselskaber, til deres kunder. Du er som borger ikke forpligtet til at modtage digital post fra private virksomheder, men kan give samtykke til det, enten direkte inde i e-Boks-løsningen eller via en kundeaftale.

Al digital post sendt via både den offentlige og private digitale postløsning kan tilgås på enten borger.dk eller via e-boks.dk.

Digital Post er navnet på den digitale postløsning, hvor du kan modtage beskeder fra det offentlige. NemID/MitID er dit sikre login på internettet, som du blandt andet bruger til at logge på offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

Du skal bruge NemID/MitID for at logge på Digital Post.

Selv om flere og flere offentlige myndigheder sender posten til dig digitalt, bliver der også fortsat sendt almindelige papirbreve fra det offentlige. Desuden er der typer af post, som ikke kan sendes digitalt, fx et sundhedskort og et prøveglas.

Du kan kun videresende digital post til en anden offentlig myndighed.

  1. Log ind på Digital Post med dit NemID/MitID.
  2. Vælg den post, du ønsker at videresende, og tryk derefter på knappen ’Videresend’.
  3. Vælg hvilken modtager du vil videresende til, ved at klikke på ’Vælg modtager’ og dernæst fremsøge eller vælge modtageren ud fra en kategori.
  4. Når du er færdig med at skrive din besked, klikker du på ’Send’. Din henvendelse bliver nu videresendt til den valgte modtager som sikker digital post.

Du kan også videresende en besked til en e-mailadresse uden for den digitale postløsning. Det betyder at beskeden sendes via en usikker kommunikationskanal. Ønsker du at videresende digital post til en almindelig e-mailadresse skal du blot følge anvisningerne som beskrevet i punkt 1-4. I stedet for at fremsøge en modtager, skal du blot manuelt indtaste en e-mailadresse på den ønskede modtager.

Når en borger dør, kan myndigheder ikke længere sende Digital Post til afdøde og alle adgange til Digital Post vil blive spærret. Det vil sige, at den afdøde borgers adgang slettes samt eventuelle personer, der har fået læseadgang.

Den afdødes Digital Post fra offentlige myndigheder bliver gemt i 5 år. 

Sådan får du adgang til afdødes Digital Post

Hvis du som efterladt ønsker adgang til afdødes Digital Post fra det offentlige, skal du udpeges som bobestyrer af Skifteretten. Herefter kan du anmode om adgang som bobestyrer.

Når din anmodning er godkendt får du adgang til afdødes Digital Post via din egen Digital Post i form af en læseadgang.

Hvis du ikke har fast bopæl i Danmark, er du ikke omfattet af loven om offentlig Digital Post. Derfor er det heller ikke et krav, at du har en digital postkasse, hvis du bor i udlandet.

Hvis du flytter til udlandet i en kortere eller længere periode, hvor du ikke længere har fast bopæl i Danmark, vil din digitale postkasse stadig være aktiv, så du kan modtage sikker digital post fra danske offentlige myndigheder. Du skal selv vælge at blive fritaget på grund af udrejse, hvis du ikke vil modtage post digitalt i udlandet.

Hvad skal jeg tage stilling til om Digital Post, inden jeg flytter til udlandet?

Hvis du ikke ønsker at modtage din post fra danske offentlige myndigheder digitalt, når du bor i udlandet, skal du søge om fritagelse på grund af udrejse. Dette gør du ved at møde fysisk op hos kommunen - husk derfor at få det gjort inden du flytter til udlandet.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg fortryder min fritagelse?

Hvis du fortryder din fritagelse, kan du til enhver tid blive tilmeldt Digital Post igen, også selvom du bor i udlandet. Du kan få din fritagelse ophævet ved at møde op hos kommunen, eller du kan gøre det selv via Digital Post:

  1. Log ind på Digital Post med dit NemID/MitID.
  2. Klik på 'Tilmeld afsendere'.
  3. Du vil nu få vist en oversigt over afsendere. Under kategorien 'Offentlige myndigheder' vil der stå, at du er fritaget fra Digital Post fra det offentlige.
  4. Klik her på 'Ophæv' for at annullere din fritagelse.
  5. Bekræft din e-mailadresse og dit mobilnummer under dine profiloplysninger for at modtage besked, når der er ny post i din digitale postkasse. (Husk at du kun kan anvende danske mobilnumre med landekoden +45).
Hvad sker der med min post, hvis jeg flytter tilbage til Danmark?

Hvis du flytter tilbage og får fast bopæl i Danmark igen, vil din fritagelse på grund af udrejse automatisk blive ophævet, og du vil igen modtage din post fra det offentlige digitalt. Er du ikke i stand til at modtage posten digitalt, selvom du er bosat i Danmark, skal du søge om fritagelse fra Digital Post.

En person, der er kommet under værgemål, kan fritages for brug af Digital Post fra det offentlige. Fritagelse sker ved, at værgen enten skriftlig eller ved personligt fremmøde hos kommunen anmoder om personen under værgemåls fritagelse fra Digital Post. Værgen skal i den forbindelse vise værgebeskikkelse samt ID.

Alternativt kan værgen anmode om læseadgang til personen under værgemåls digitale postkasse. Anmodningen om etablering af læseadgang kan enten fremsendes med papirpost eller ske ved personligt fremmøde hos kommunen. Her skal der ligeledes vises værgebeskikkelse og ID.