Efterladte

Som efterladt kan du søge om økonomisk hjælp i form af efterlevelseshjælp. Nogle får dog i stedet efterlevelsespension.

På Borger.dk finder du en guide til, når livet slutter. Der er både en guide til dig, har brug for et overblik, hvis der er sket et dødsfald, og til dig, der skal gøre nogle vigtige overvejelser, før du går bort.

Efterlevelseshjælp

Efterlevelseshjælp er et engangsbeløb, du kan søge, hvis din ægtefælle eller samlever dør. Beløbet afhænger af din indkomst og formue.

Du kan søge om efterlevelseshjælp, hvis din ægtefælle eller samlever dør, og du:

  • har boet sammen med din ægtefælle eller samlever de seneste tre år før dødsfaldet i Danmark eller et EU-/EØS-land eller Schweiz.
  • er omfattet af dansk lovgivning om social sikring eller som pensionist modtager sygehjælp for dansk regning eller som medforsikret familiemedlem sammen med din nu afdøde ægtefælle modtager sygehjælp for dansk regning.
  • ikke får eller tidligere har fået efterlevelsespension, dvs. at du ikke har modtaget din ægtefælles eller samlevers førtids- eller folkepension i tre måneder efter vedkommendes død.
  • tjener mindre end 382.273 kr. (2019) om året inklusive formuetillæg.

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler efterlevelseshjælp.

Få overblik over hvordan det påvirker dig økonomisk, hvis du mister din ægtefælle eller samlever.

Efterlevelsespension

Efterlevelsespension er en pension, der gives til pensionister, som mister deres ægtefælle eller samlever. Pensionen består i, at du få din ægtefælles eller samlevers folkepension udbetalt i tre måneder, efter han/hun er død.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er sikkert, du får nøjagtig det samme beløb udbetalt, som din afdøde samlever/ægtefælle fik. Det skyldes, at Udbetaling Danmark bruger dit bikort, når de udbetaler efterlevelsespensionen.

For at kunne få efterlevelsespension skal:

  • begge parter have modtaget social pension (førtidspension, folkepension m.m.).
  • parret have levet sammen i et parforhold. Om man var gift eller ugift, betyder ikke noget.

Du skal ikke søge om at få efterlevelsespension. Kommunen sørger for, at du får besked om pensionen.

Skifteretten

Når en person dør, skal der tages stilling til en række formelle spørgsmål. Der skal blandt andet tages stilling til, hvordan boet efter afdøde skal skiftes.

Skifteretten er den myndighed, der tager stilling til, hvordan boet efter en afdød person skal skiftes. Valget af skifteform afhænger blandt andet af arveforholdene og de økonomiske forhold i boet.

Skifteretten får automatisk besked om dødsfaldet, og vil herefter rette henvendelse til en af de pårørende.