Hospice

Hvis du har en alvorlig sygdom, og der ikke er udsigt til helbredelse, kan du vælge at tilbringe din sidste tid på et hospice.

Randers Kommune har et hospice på Lindevænget - Hospice Randers.

Et hospice er et sted, hvor du kan bo i din sidste tid, hvis du er uhelbredeligt syg og døende. Du får behandling af sygeplejersker, læger, fysioterapeut, præst og psykolog. Et hospice er både for dig og dine pårørende, og omsorg og pleje bliver tilrettelagt sammen med jer.

  • du skal selv ønske at komme på hospice
  • du skal have en uhelbredelig fremskreden sygdom, og din behandling skal være afsluttet
  • du skal være med på, at hjælpen på hospicet er lindrende og ikke helbredende.

Du frit kan vælge et hospice i nærheden af din familie, uanset hvilken kommune du bor i. På Hospice Forum Danmarks hjemmeside finder du adresseoplysninger og links til alle hospicer. Du kan også se hvor mange sengepladser, der er i din region.

Det gratis at komme på hospice, hvis du opfylder kriterierne, og der er plads.

Din læge kan indstille dig til ophold på hospice.

Du kan oprette et livstestamente, hvis du ikke vil have livsforlængende behandling.