Klagemuligheder

Læs om dine muligheder for at klage over noget i dit barns SFO.

Hvis du vil klage over noget i dit barns SFO, kan du henvende dig til skolelederen, der har det overordnede administrative og pædagogiske ansvar.

Er du ikke tilfreds med skolelederens afgørelse, kan du inden fire uger klage til Randers Kommunes Skoleafdeling, Laksetorvet, 8900 Randers.

Vil du klage over noget i forbindelse med betalingen af dit barns SFO-plads, for eksempel et afslag på at få en friplads, kan du henvende dig direkte til Borgerservice inden fire uger. Er du ikke tilfreds med kommunens behandling af din klage, kan du klage til Ankestyrelsen.

Borgerservice
Odinsgade 12
8900 Randers
Telefon: 8915 1515

Se Borgerservices åbningstider.