Skoleforvaltning

Skoleforvaltningen skal støtte skolernes arbejde med at leve op til de politisk besluttede målsætninger.

Styringen består i at minimere forskellen mellem det, man gerne vil i kommunen, og det man aktuelt gør.

Forvaltningen planlægger og styrer i samarbejde med konsulenter i Pædagogisk Udvikling de overordnede processer. Disse processer skal hjælpe til, at arbejdet med fokusområderne kan skabe sammenhæng og give mening i skolevæsnet. Konsulenterne fra Pædagogisk Udvikling medvirker i udmøntningen af politikkerne for skoleområdet og står til rådighed for skolerne og forvaltningen som proceskonsulenter.

Forvaltningen skal:

  • sikre, at skolevæsenet som helhed arbejder i overensstemmelse med nationale og kommunale målsætninger.
  • skabe overblik over og sammenhæng i politiske og økonomiske beslutninger samt i det samlede mål og evalueringssystem.
  • sikre fælles rammer og fælles sprog i et ellers decentralt system.
  • tilvejebringe åbenhed og gennemsigtighed i forhold til politiske og forvaltningsmæssige beslutninger for medarbejdere og forældre, herunder skolebestyrelser.
  • sikre rammesætningen for det langsgående perspektiv - daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser.
  • sikre rammesætningen af samarbejdet med de øvrige afdelinger under Børn og Skole, herunder de tværgående rådgivningsenheder, Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU), samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi (SSP), og Pædagogisk Udvikling.
  • sikre kvalificeret løsning af administrative opgaver.

Har du spørgsmål til skoleområdet kan du kontakte Mette Mønster på telefon 4028 9026.