Skoleindskrivning

Dit barn skal starte i 0. klasse i august i det kalenderår, hvor det fylder seks år. Skoleindskrivning finder sted i efteråret.

I Randers Kommune har vi 19 gode folkeskoler, der alle har fokus på at give eleverne det bedst mulige fundament for fremtiden. I folkeskolerne har vi både fokus på elevernes faglige og sociale udvikling. Begge dele er forudsætninger for, at vi kan skabe unge mennesker med mod og gode muligheder for deres fremtid.

I folkeskolerne i Randers Kommune bliver børnene en del af et stærkt fællesskab, hvor mangfoldighed, faglighed, mod og tolerance er centrale værdier. Værdier, som præger og følger børnene i hele deres skoleforløb fra indskolingen og videre til udskolingen.

I Randers Kommune har vi skoler fra 0.-6. klasse, fra 0.-9.klasse og fra 7.-9. klasse samt 10. klasse. Skolerne arbejder tæt sammen om overgangene, så de elever, som begynder på en skole med 0.-6. årgang bliver godt forberedte på det naturlige skoleskifte i 7. klasse. I løbet af deres skoletid vil de derfor stifte bekendtskab med udskolingsskolen(-erne).

Skolevalg

Dit barn er altid sikret optagelse på distriktsskolen. Det vil sige den skole, som er tilknyttet det distrikt, I er bosat i. I højre side under ”find dit skoledistrikt” kan du indtaste din adresse og se hvilket skoledistrikt dit barn tilhører. Herefter kan du læse nærmere om distriktsskolen på skolens hjemmeside.

I Randers Kommune er der frit skolevalg. Det vil sige, at du som forældre har mulighed for at skrive dit barn op til en anden skole end distriktsskolen. Hvis du vælger en anden skole, hvor nogle af barnets søskende i forvejen går, er dit barn sikret optagelse på den ønskede skole. Hvis du vælger en anden skole, hvor ingen af barnets søskende går, så vil du i begyndelsen af februar få besked om, hvorvidt dit barn er optaget på den ønskede skole. Hvis dit barn ikke bliver optaget på den ønskede skole, er barnet altid sikret optagelse på distriktsskolen.

Vær opmærksom på, at Randers Kommune ikke yder gratis kørsel til elever, der har valgt en anden skole end distriktsskolen.

Privatskole

Elever, der ønskes optaget på privatskole, skal også indskrives digitalt.

Skolefritidsordninger/fritidshjem

Der er pasningsgaranti for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.

Der er skolefritidsordninger (SFO) på 17 af kommunens 19 folkeskoler. Ønsker du at melde dit barn til en SFO eller et fritidshjem, kan du via Digital Pladsanvisning notere dit ønske. Indskriver du dit barn til skolestart via NemID eller via Randers Kommunes hjemmeside, er der herfra et direkte link til den Digitale Pladsanvisning.

Optagelse i en SFO sker altid på den samme skole, som barnet går på.

Hvis I ønsker et bestemt fritidshjem, skal navnet på dette anføres.

Ved spørgsmål kontakt Skoleafdelingen, Mette Mønster, tlf. 89 15 17 87 eller mail mette.monster@randers.dk.